KATEDRA AUTOMATYKI I SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Page
Menu
News
Tu jesteś:   KATEDRA > Pracownie > Instytut fizyki > Pracownia Miernictwa Komputerowego

Pracownia Miernictwa Komputerowego


Pracownia Miernictwa Komputerowego znajduje się na parterze budynku Instytutu Fizyki UMK w sali nr 397. Kierownikiem Pracowni jest dr Leszek Wydźgowski Opiekunem pracowni jest: mgr Maciej Gurski. Pracownia składa się z 12 stanowisk:


 

 1. Cyfrowy pomiar częstotliwości sygnałów okresowych.
 2. Zliczanie impulsów przypadkowych
 3. Przetwornik ADC - pomiary napięcia i prądu
 4. Pomiar temperatury za pomocą złącza p-n (diody).
 5. Pomiar temperatury za pomocą termopary.
 6. Pomiary ciśnień i przepływów w gazach
 7. Pomiar natężenia światła
 8. Pomiar rezystancji w funkcji temperatury
 9. Pomiar wilgotności
 10. Ultradźwiękowy pomiar odległości
 11. Pomiar oporności metodą mostkową
 12. Pomiary tensometryczne, waga tensometryczna

 

REGULAMIN PRACOWNI MIERNICTWA KOMPUTEROWEGO

 1. Korzystanie z pracowni przez poszczególne grupy ćwiczeniowe odbywa się zgodnie z semestralnym planem zajęć.
 2. Osoby prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za porządek w pracowni i prawidłowe używanie sprzętu oraz oprogramowania.
 3. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w pracy sprzętu i w działaniu oprogramowania proszę niezwłocznie zgłaszać opiekunom pracowni lub kierownikowi pracowni.
 4. Praca przy komputerach odbywa się z wykorzystaniem WYŁĄCZNIE sprzętu znajdującego się w pracowni.
 5. Grupy ćwiczeniowe mogą zakładać podkatalogi robocze w katalogu d:\USER na dyskach twardych stacji roboczych. Należy w nich umieszczać plik tekstowy dirinfo.txt zawierający informację o grupie (właścicielu), rodzaju, terminie i okresie zajęć oraz nazwisko osoby prowadzącej.
 6. Brak pliku dirinfo.txt spowoduje bezwzględne skasowanie zawartości katalogu z katalogu USER
 7. Użytkownicy pracują w podkatalogach roboczych katalogów USER, a po zakończeniu pracy czyszczą katalog roboczy usuwając pliki i katalogi tymczasowe.
 8. Zabrania się wynoszenia z pracowni sprzętu stanowiącego ich własność.
 9. Jakiekolwiek manipulacje dokonywane w konfiguracji komputerów, katalogach zawierają-cych stałe oprogramowanie systemowe, dydaktyczne oraz instalowanie oprogramowania bez zgody opiekunów pracowni, jest niedopuszczalne.
 10. Zabrania się użytkownikom pracowni jakichkolwiek zmian w ustawieniach sytemu operacyj-nego komputerów.
 11. Zabrania się użytkownikom pracowni korzystania z programów P2P (typu: Kazaa, Emule, Azureus, itp.).
 12. Zabrania się użytkownikom pracowni korzystania z komunikatorów internetowych (typu: ICQ, Gadu-Gadu, Tlen itp.).
 13. Zmiany w konfiguracji kaset euro mogą być dokonywane tylko przy wyłączonym napięciu zasilania.
 14. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek rzeczy na kasetach euro.
 15. Na pracowni zabrania się spożywania posiłków oraz wnoszenia napojów.
 16. Po zakończeniu zajęć należy wyłączyć komputer.
 17. Włączyć lub wyłączyć bezpieczniki w pracowni ma prawo TYLKO prowadzący zajęcia.
 18. Okna w pracowni mają prawo otwierać tylko prowadzący zajęcia. Po skończeniu zajęć na-leży okna bezwzględnie zamknąć.
 19. Studenci mają obowiązek pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.
 20. Osoby korzystające z pracowni zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

Page
Menu
News

Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Polska

Automatyka i Robotyka - ZOSTAŃ SPECJALISTĄ

Proponujemy Tobie specjalności: automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych, systemy mikroprocesorowe.

SPRAWDŹ NAS!!!

Najbliższe seminarium zakładowe

17.11.2017 godzina 915 sala 397, mgr Maciej Gurski przedstawi referat pt. "System pomiarowy z wieloma wielosegmentowymi liniami opóźniającymi implementowany w układzie kintex UltraScale".

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login