Jak do nas dotrzeć


Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

tel: 056 611 3273 (kierownik Dziekanatu),
056 611 3249 (Dziekanat),
056 611 3310 (centrala),
fax: 056 622 5397


Studium Politechniczne, ul. Szosa Okrężna 17, 87-100 Toruń,  Tel: 056 611 2430 (portiernia)