Automatyka i Robotyka


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ AUTOMATYKĘ I ROBOTYKĘ 

Rozwój przemysłu jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Automatyka i Robotyka jest kierunkiem studiów, który kształci ludzi przygotowanych nie tylko do odbioru, ale i do tworzenia nowoczesnych technologii. Absolwent tego kierunku będzie dobrze przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki oraz do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe w nowoczesnym przemyśle, np. samochodowym, lotniczym, elektronicznym, aeronautyce, produkcji maszyn. Absolwent będzie posiadał umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ AUTOMATYKĘ I ROBOTYKĘ NA UMK?


CO PO STUDIACH?

 

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka nie będą szukać pracy, to oni są poszukiwani. W szczególności są zatrudniani jako:

 

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się pod adresem:

 

https://www.biurokarier.umk.pl/wydzial-fizyki-astronomii-i-iinformatyki-stosowanej