Tabela zawiera współczynniki dyfuzji roztworów wodnych różnych substancji dyfundujących do czystej wody dla różnych temperatur i początkowych stężeń.

Współczynniki dyfuzji
Substancja Stężenie
[mol/dm3]
Temperatura
[°C]
Współczynnik dyfuzji
[cm2/doba]
Obserwator
Amoniak 1,0 15,23 1,54 Abegg
Azotan srebrowy 0,1 12 0,985 Thovert
Brom 0,1 12 0,8 Euler
Bromek potasowy 1,0 10 1,13 Schuhmeister
Chlor 0,1 12 1,22 Euler
Chlorek barowy 0,2 8 0,66 Scheffer
Chlorek potasowy 0,1 17,5 1,38 Thovert
4,0 10 1,27 Schuhmeister
Chlorek sodowy 0,1 15 0,94 Thovert
0,2 15 0,94 Thovert
1,0 15 0,94 Thovert
1,0 14,3 0,964 Heimbrodt
Chlorek wapniowy 2,0 10 0,68 Schuhmeister
Cukier 1,0 12 0,254 Arrhenius
Gliceryna 0,1 10,14 0,357 Heimbrodt
0,2 10,1 0,355 Heimbrodt
1,0 10,14 0,339 Heimbrodt
Jod 0,1 12 0,5 Euler
Jodek sodowy 1,0 10 0,8 Schuhmeister
2,0 10 0,9 Schuhmeister
Kwas azotowy 0,1 19,5 2,07 Thovert
Kwas mrówkowy 1,0 12 0,97 Abegg
Kwas octowy 0,2 13,5 0,77 Scheffer
1,0 12 0,74 Arrhenius
2,0 12 0,69 Arrhenius
3,0 12 0,68 Arrhenius
4,0 12 0,66 Arrhenius
Kwas siarkowy 1,0 12 1,12 Arrhenius
2,0 12 1,16 Arrhenius
Kwas solny 0,1 19,2 2,21 Thovert
1,0 12 2,09 Arrhenius
2,0 12 2,21 Arrhenius
Mocznik 0,1 14,8 0,97 Heimbrodt
0,2 14,8 0,969 Heimbrodt
Octan cynkowy 2,0 18,05 0,21 Seitz
2,0 0,04 0,12 Seitz
Octan sodowy 0,2 12 0,67 Kawalki
Siarczan cynkowy 1,0 14,8 0,236 Seitz
Siarczan kadmowy 2,0 19,04 0,246 Seitz
Siarczan miedziowy 0,1 17 0,39 Thovert
Siarczan magnezowy 1,0 7 0,3 Scheffer
Weglan potasowy 3,0 10 0,6 Schuhmeister
Wodorotlenek potasowy 0,1 13,5 1,72 Thovert
1,0 12 1,72 Arrhenius
3,0 12 1,89 Arrhenius
Wodorotlenek sodowy 1,0 12 1,11 Thovert

Źródło: Ch. D. Hodgman, Handbook of Chemistry and Physics, 40th edition, Chemical Rubber Publishing Co., Cleveland, Ohio 1959.