Karolina Mikulska home page
Karolina Mikulska home page

Wykształcenie:

2009-2014

Słuchaczka studium doktoranckiego na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Badanie nanomechaniki adhezyjnych białek neuronalnych metodami sterowanej dynamiki molekularnej i spektroskopii sił pojedynczych cząsteczek (praca została wyróżniona)

2007

Studia magisterskie na kierunku Fizyka Medyczna
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Badanie własności mechanicznych białka adhezyjnego kontaktyny metodami AFM i SMD

2004

Studia licencjackie na kierunku Fizyka Medyczna i zastosowanie komputerów,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC