Karolina Mikulska home page
Karolina Mikulska home page

Temat pracy doktorskiej:


Badanie nanomechaniki adhezyjnych białek neuronalnych metodami sterowanej dynamiki molekularnej i spektroskopii sił pojedynczych cząsteczek

promotor: prof. dr hab. Wiesław Nowak
Moje zainteresowania naukowe:


Przede wszystkich sfera moich zainteresowań skupia się wokół struktur biologicznych i na tym, co można z nimi zrobić. Na pewną dowolność pozwalają mi metody wykorzystywane w symulacjach komputerowych. Zajmuję się przede wszystkim rozciąganiem białek. Wykorzystuję przy tym Dynamikę Molekularną, a w szczególności metodę Sterowanej Dynamiki Molekularnej (SMD). Metoda ta pozwala mi poznać własności mechaniczne struktur, które badam.

Moja praca doktorska nie ogranicza się do metod teoretycznych, mam również kontakt z metodami doświadczalnymi tj. spektorskopia mechaniczna wykonywana przy użyciu Mikroskopu sił atomowych (AFM). Mikroskop AFM pozwala na rozciąganie pojedynczych molekuł na poziomie nanoświata.

Obie metody, zarówno ta teoretyczna (SMD) jak i doświadczalna (AFM), wzajemnie się uzupełniają, co pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów towarzyszących rozciąganiu pojedynczych molekuł. Ostatnio w obszarze moich zainteresowań znalazło się również obrazowanie powierzchni włosów przy pomocy mikroskopu AFM.

Dodatkowo w swoich badaniach wykorzystuję również różnego rodzaju narzędzia bioinformatyczne, biologiczne bazy danych i programy pozwalające na lepsze poznanie budowy wybranych struktur biologicznych.
Minireportaż o mojej pracy badawczej
z dnia 18.12.2011 r. w TVP Bydgoszcz:
zobacz

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC