Dla pracowników

Kodeks etyki pracownika naukowego

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010r. opracowała Komisja do spraw etyki w nauce PAN, której członkami zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki oraz rektorzy prestiżowych uczelni.

Zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 7/2012

w sprawie sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników WFAiIS UMK w Toruniu

Zarządzenie JM Rektora w sprawie adresów służbowych e-mail

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 144 Rektora UMK z dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach służbowych z adresów służbowych e-mail, wszyscy pracownicy UMK zostają zobowiązani do korzystania podczas prowadzenia korespondencji służbowej wyłącznie ze służbowych adresów e-mail. Poczta wysłana z adresu innego niż uniwersytecki spowoduje zignorowanie jej przez odbiorcę.