Dla studentów

Studenci I roku

Informuję, że odbiór legitymacji i podpisywanie ślubowań będą możliwe w poniedziałek 2.10.2017 r., po uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/18 na WFAiIS oraz w dniach: 3-4.10.2017 r. w godz 8-15, dziekanat pok. 352.

Rejestracja na zajęcia semestru zimowego 2017/18

Informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2017/18 odbędzie się w terminach:

I tura: 25.09.2017, godz. 12:00 do 27.09.2017, godz. 17:30

Dyżury Prodziekan ds. Studentów

Dyżury Prodziekan ds. Studentów w okresie od 21. do 29. codziennie w godz.: 9.00 - 11.00 z wyłączeniem 27.09.2017 r. (środa).

 

 

Zgłoszenia do tytułu najlepszego studenta i absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia

Do godz. 15:00 dnia 11 września 2017 r. w Dziekanacie przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego studenta oraz absolwenta Wydziału oraz do wyróżnienia za osiągnięcie w określonej dyscyplinie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018: