Archiwum

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

Wasilewski Wojciech.jpg

Dr Wojciech Wasilewski został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pt. "Źródła fotonów w łączności kwantowej", którą wykonał pod kierunkiem dr. hab. Konrada Banaszka, prof. UMK.

Nagroda PTF za wyróżniającą się pracę magisterską

Mgr Justyna Chojnacka, nasza absolwentka nauczycielskich studiów na kierunku fizyka z roku 2007/2008, otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego II

Wybory Dziekana

Przypominamy, że do 15 kwietnia do godziny 15.00, każdy pracownik Wydziału posiadający stopień co najmniej doktora oraz każdy nowo-wybrany członek Rady Wydziału ma prawo wskazania swojego kandydata na Dziekana Wydziału. Zgłoszenia wrzucamy do urn w Dziekanacie i w Sekretariacie CA.