Archiwum

VIII Miedzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Akademia Podlaska zaprasza na VIII Miedzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt. "Nauka młodych - nowe spojrzenie" , która odbędzie się w dniach 14-15 września 2009 r. w Siedlcach. Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego studneckich kół naukowych jak i wskazanie perspektyw dalszego ich rozwoju.

Toruńska Fizyka doceniona!

26 mln złotych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na utworzenie Centrum Optyki Kwantowej.

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Gniewomira Sarbickiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 22 kwietnia 2009 r. o godzinie 12:30 w sali 20 w Instytucie Fizyki odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Gniewomira Sarbickiego.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Geometryczne własności zbioru stanów separowalnych i zbioru świadków splątania

Wnioski o finansowanie z "Funduszu Młodych"

Informujemy, że można składać wnioski o finansowanie wyjazdów (staże, szkoły warsztaty) w 2009 r. z "Funduszu Młodych". Oferta skierowna jest do młodych pracowników naukowo-dydaktycznych za wyjątkiem słuchaczy studiów doktoranckich.

Dr hab. Sebastian Maćkowski laureatem konkursu "WELCOME"

W pierwszej edycji programu WELCOME, w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje projekty realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy lub polskich naukowców powracających z zagranicy, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych, wyłonionych zostało 3 laureatów. Jednym z laureatów został dr hab. Sebastian Maćkowski, pracownik Instytutu Fizyki UMK, otrzymując 4 mln zł. na projekt badawczy „Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis”.