Studium Doktoranckie

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych Wzory dokumentów Regulamin studiów doktoranckich Rekrutacja na studia doktoranckie Samorząd Doktorantów UMK Stypendia   Przewód doktorski - procedura Termin konsultacji Kierownika ISDNF (dr hab. M. Kunert-Bajraszewskiej): środy 9:00 - 10:00 w dziekanacie