Rada Wydziału

Komunikaty | Terminarz | Uchwały | Doktoraty, habilitacje, profesury

Uprzejmie proszę o przybycie na dwieście siedemdziesiąte trzecie posiedzenie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, które odbędzie dnia 18 października  2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali audytoryjnej COK.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RW w dniu 18.10.2017 r. - ref. dr inż. Karol Strzałkowski 

2. Komunikaty i sprawy organizacyjne 

3. Sprawa zatwierdzenia prowizorium budżetowego Wydziału FAiIS - ref. dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK 

4. Sprawa stypendium im. dr. Jana Sujkowskiego - ref. dr hab. Anna Bartkiewicz 

5. Sprawa wyróżnienia prac dyplomowych - ref. dr hab. Anna Bartkiewicz 

6. Sprawa zatrudnienia po konkursie dr. inż. Łukasza Rajchela na stanowisku adiunkta naukowego w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF na okres od 01.12.2017 do 31.05.2018 r. - ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski 

7. Sprawa awansu dr. hab. Michała Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Mechaniki Kwantowej IF od 01.02.2018 r. - ref. prof. dr hab. Ireneusz Grabowski 

8. Sprawa uaktualnienia procedury hospitacji - ref. dr hab. Anna Bartkiewicz 

9. Wolne wnioski. 

Dziekan Wydziału FAiIS