Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3003
Nr pokoju:KR 12
Email:afol@umk.pl
Jednostka:Centrum Astronomii
Zakład:Inni pracownicy CA
Stanowisko:
Funkcja:-
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: