Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, K. Brylew, W. Łachmański, E. Talik, M. Szubka, J. Kusz, A. Guzik, K. Balin, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, A. Pajączkowska,
  A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals
  IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. *169* (2017); 012010/1 - 012010/6

  DOI: 10.1088/1757-899X/169/1/012010

 • K. Shunkeyev, D. Sergeyev, W. Drozdowski, K. Brylew, L. Myasnikova, A. Barmina, N. Zhanturina, S. Sagimbaeva, Z. Aimaganbetova,
  The Deformation Stimulated Luminescence in KCl, KBr and KI Crystals
  J. Phys. Conf. Ser. *830* (2017); 012139/1 - 012139/4

  DOI: 10.1088/1742-6596/830/1/012139

 • K.E. Kuper, V.P. Oleynikov, V.V. Porosev, G.A. Savinov, W. Drozdowski,
  On Reachable Energy Resolution of SiPM Based Scintillation Counters for X-Ray Detection
  J. Instrum. *12* (2017); P01001/1 - P01001/12

  DOI: 10.1088/1748-0221/12/01/P01001

 • F. Chiossi, K. Brylew, A.F. Borghesani, C. Braggio, G. Carugno, W. Drozdowski, M. Guarise,
  A New Technique for Infrared Scintillation Measurements
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *855* (2017); 13 - 15

  DOI: 10.1016/j.nima.2017.01.063

 • E. Talik, J. Kusz, A. Guzik, M. Szubka, K. Balin, J. Kisielewski, W. Wierzchowski, A. Malinowska, A. Strojny-Nedza, A. Pajaczkowska, W. Drozdowski,
  Properties of Lu3Al5O12, Lu3Al5O12:Pr, Lu3Al5O12:Pr,Mo, and (Lu1-xYx)3Al5O12:Pr Scintillator Crystals
  Mater. Res. Express *4* (2017); 056201/1 - 056201/13

  DOI: 10.1088/2053-1591/aa6be5

2016
 • W. Drozdowski, M. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski,
  A Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator
  Radiat. Meas. *93* (2016); 41 - 45

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.06.009

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Drewniak, Z. Masewicz, A. Wojtowicz, J. Kisielewski, M. Świrkowicz,
  Effect of Lu-to-Y Ratio and Mo Coactivation on Scintillation Properties of LuYAG:Pr and LuAG:Pr,Mo Crystals
  Opt. Mater. *59* (2016); 107 - 114

  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.020

 • K. Fiaczyk, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, K. Brylew, E. Zych,
  Thermoluminescent Properties of HfO2:Ti after Exposure to X-Rays
  Radiat. Meas. *90* (2016); 140 - 144

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2016.01.006

 • I. Kantorski, J. Jurkowski, W. Drozdowski,
  Observed Light Yield of Scintillation Pixels: Extending the Two-Ray Model
  Opt. Mater. *59* (2016); 91 - 95

  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.01.033

 • M.D. Birowosuto, D. Cortecchia, W. Drozdowski, K. Brylew, W. Łachmański, A. Bruno, C. Soci,
  X-Ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals
  Sci. Rep. *6* (2016); 37254/1 - 37254/10

  DOI: 10.1038/srep37254

 • Z. Kowalski, S.M. Kaczmarek, K. Brylew, W. Drozdowski,
  Radioluminescence as a Function of Temperature and Low Temperature Thermoluminescence of BaY2F8:Ce and BaY2F8:Nd Crystals
  Opt. Mater. *59* (2016); 145 - 149

  DOI: 10.1016/j.optmat.2015.12.047

2015
 • W. Drozdowski, K. Brylew, Michał Malinowski, Sebastian Turczyński,
  Scintillation Properties of uPD-Grown Y4Al2O9:Pr (YAM:Pr) Crystals
  J. Alloys Compd. *632* (2015); 816 - 821

  DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.01.274

 • A. Malinowska, E. Wierzbicka, W. Wierzchowski, K. Mazur, M. Romaniec, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, W. Szyrski, W. Drozdowski,
  Badanie struktury defektowej w nowych rodzajach scyntylacyjnych monokryształów mieszanych granatów lutetowo-itrowo-glinowych [LuxY1-x]3Al5O12 (LuYAG) niedomieszkowanych oraz aktywowanych prazeodymem
  Materiały Elektroniczne *43* (2015); 11 - 28

2014
 • W. Drozdowski, S.M. Kaczmarek, Z. Kowalski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz,
  Effect of Doping with Cobalt on Radioluminescence and Low Temperature Thermoluminescence of Li2B4O7 Crystals
  Radiat. Meas. *70* (2014); 29 - 33

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.09.002

 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, P. Solarz, K. Kamada, A. Yoshikawa,
  Studies of Light Yield as a Function of Temperature and Low Temperature Thermoluminescence of Gd3Al2Ga3O12:Ce Scintillator Crystals
  Opt. Mater. *36* (2014); 1665 - 1669

  DOI: 10.1016/j.optmat.2013.12.044

 • W. Drozdowski, K. Brylew, A. Wojtowicz, Jarosław Kisielewski, Marek Świrkowicz, Tadeusz Łukasiewicz, Johan T.M. de Haas, Pieter Dorenbos,
  33000 Photons per MeV from Mixed (Lu0.75Y0.25)3Al5O12:Pr Scintillator Crystals
  Opt. Mater. Express *4* (2014); 1207 - 1212

  DOI: 10.1364/OME.4.001207

 • W. Drozdowski, K. Brylew, S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, Y. Nakai, T. Tsuboi, W. Huang,
  Studies on Shallow Traps in Li2B4O7:Eu,Mn
  Radiat. Meas. *63* (2014); 26 - 31

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2014.02.017

 • K. Brylew, W. Drozdowski, A. Wojtowicz, Kei Kamada, Akira Yoshikawa,
  Studies of Low Temperature Thermoluminescence of GAGG:Ce and LuAG:Pr Scintillator Crystals Using the Tmax-Tstop Method
  J. Lumin. *154* (2014); 452 - 457

  DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.05.035

2013
 • W. Drozdowski, K. Brylew, M. Witkowski, A. Wojtowicz, Kei Kamada, Takayuki Yanagida, Akira Yoshikawa,
  Effect of Thermal Annealing on Light Yield, Low Temperature Thermoluminescence, and Time Profiles of LuAG:Pr Scintillator Crystals
  Radiat. Meas. *56* (2013); 80 - 83

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2013.01.065

 • K. Brylew, W. Drozdowski, M. Witkowski, Kei Kamada, Takayuki Yanagida, Akira Yoshikawa,
  Effect of Thermal Annealing in Air on Scintillation Properties of LuAG and LuAG:Pr
  Cent. Eur. J. Phys. *11* (2013); 138 - 142

  DOI: 10.2478/s11534-012-0153-5

2012
 • W. Drozdowski, K. Brylew, A. Chruścińska, K. Kamada, T. Yanagida, A. Yoshikawa,
  Scintillation Yield Enhancement in LuAG:Pr Crystals Following Thermal Annealing
  Opt. Mater. *34* (2012); 1975 - 1978

  DOI: 10.1016/j.optmat.2011.11.024

 • H.T. van Dam, S. Seifert, W. Drozdowski, P. Dorenbos, D.R. Schaart,
  Optical Absorption Length, Scattering Length, and Refractive Index of LaBr3:Ce3+
  IEEE Trans. Nucl. Science *59* (2012); 656 - 664

  DOI: 10.1109/TNS.2012.2193597

2011
 • W. Drozdowski,
  10 lat KL FAMO
  Postępy Fizyki *62* (2011); 131 - 133

 • A.J.J. Bos, R.M. van Duijvenvoorde, E. van der Kolk, W. Drozdowski, P. Dorenbos,
  Thermoluminescence Excitation Spectroscopy: A Versatile Technique to Study Persistent Luminescence Phosphors
  J. Lumin. *131* (2011); 1465 - 1471

  DOI: 10.1016/j.jlumin.2011.03.033

2010
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski,
  Scintillation Yield of Bi4Ge3O12 (BGO) Pixel Crystals
  Physica B *405* (2010); 1647 - 1651

  DOI: 10.1016/j.physb.2009.12.061

 • N.R.J. Poolton, A.J.J. Bos, J. Wallinga, J.T.M. de Haas, P. Dorenbos, L. de Vries, R.H. Kars, G.O. Jones, W. Drozdowski,
  Non Resonant X-Ray/Laser Interaction Spectroscopy as a Method for Assessing Charge Competition, Trapping and Luminescence Efficiency in Wide Band-Gap Materials
  J. Lumin. *130* (2010); 1404 - 1414

  DOI: 10.1016/j.jlumin.2010.03.002

2009
 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, R. Drozdowska, A.J.J. Bos, N.R.J. Poolton, M. Tonelli, M. Alshourbagy,
  Effect of Electron Traps on Scintillation of Praseodymium Activated Lu3Al5O12
  IEEE Trans. Nucl. Science *56* (2009); 320 - 327

  DOI: 10.1109/TNS.2008.2011269

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, A. Owens, D. Richaud,
  Gamma Radiation Hardness of Ø1" × 1" LaBr3:Ce, LaCl3:Ce, and CeBr3 Scintillators
  IEEE NSS Conf. Rec. *-* (2009); 2856 - 2858

  DOI: 10.1109/NSSMIC.2008.4774965

 • H.T. van Dam, W. Drozdowski, S. Seifert, P. Dorenbos, D.R. Schaart,
  Experimental Determination of Optical Scattering and Absorption in LaBr3:Ce3+
  IEEE NSS Conf. Rec. *-* (2009); 3970 - 3972

  DOI: 10.1109/NSSMIC.2008.4774152

2008
 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, J.T.M. de Haas, R. Drozdowska, A. Owens, K. Kamada, K. Tsutsumi, Y. Usuki, T. Yanagida, A. Yoshikawa,
  Scintillation Properties of Praseodymium Activated Lu3Al5O12 Single Crystals
  IEEE Trans. Nucl. Science *55* (2008); 2420 - 2424

  DOI: 10.1109/TNS.2008.2000845

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, A. Owens, F.G.A. Quarati,
  Gamma Ray Induced Radiation Damage in Ø1 in x 1 in LaBr3:5%Ce
  Radiat. Meas. *43* (2008); 497 - 501

  DOI: 10.1016/j.radmeas.2007.11.017

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, G. Bizarri, A. Owens, F.G.A. Quarati,
  CeBr3 Scintillator Development for Possible Use in Space Missions
  IEEE Trans. Nucl. Science *55* (2008); 1391 - 1396

  DOI: 10.1109/TNS.2007.908579

2007
 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, J.T.M. de Haas, S. Kraft, E. Maddox, A. Owens, F.G.A. Quarati, C. Dathy, V. Ouspenski,
  Effect of Proton Dose, Crystal Size, and Cerium Concentration on Scintillation Yield and Energy Resolution of LaBr3:Ce
  IEEE Trans. Nucl. Science *54* (2007); 736 - 740

  DOI: 10.1109/TNS.2007.896217

 • W. Drozdowski, P. Dorenbos, A.J.J. Bos, S. Kraft, E. Maddox, E.J. Buis, A. Owens, F.G.A. Quarati, C. Dathy, V. Ouspenski,
  Gamma Ray Induced Radiation Damage in LaBr3:5%Ce and LaCl3:10%Ce Scintillators
  IEEE Trans. Nucl. Science *54* (2007); 1387 - 1391

  DOI: 10.1109/TNS.2007.902373

 • P. Solarz, W. Drozdowski, W. Ryba-Romanowski,
  Luminescence of K5Li2CeF10 and K5Li2CeF10:Ce3+
  J. Lumin. *122-123* (2007); 44 - 46

 • A. Owens, A.J.J. Bos, S. Brandenburg, P. Dorenbos, W. Drozdowski, R.W. Ostendorf, F.G.A. Quarati, A. Webb, E. Welter,
  The Hard X-Ray Response of Ce-Doped Lanthanum Halide Scintillators
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A574* (2007); 158 - 162

 • E.J. Buis, H. Beijers, S. Brandenburg, A.J.J. Bos, C. Dathy, P. Dorenbos, W. Drozdowski, S. Kraft, E. Maddox, R. Ostendorf, A. Owens, F.G.A. Quarati,
  Measurement and Simulation of Proton Induced Activation of LaBr3:Ce
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A578* (2007); 239 - 245

  DOI: 10.1016/j.nima.2007.05.148

 • S. Kraft, E. Maddox, E.J. Buis, A. Owens, F.G.A. Quarati, P. Dorenbos, W. Drozdowski, A.J.J. Bos, J.T.M. de Haas, H. Brouwer, C. Dathy, V. Ouspenski, S. Brandenburg, R. Ostendorf,
  Development and Characterization of Large La-Halide Gamma Ray Scintillators for Future Planetary Missions
  IEEE Trans. Nucl. Science *54* (2007); 873 - 878

2006
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of Lu(Y)AP:Ce(Mo) Crystals (2006); 65 - 74

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of Pr‑Activated LuAlO3
  Opt. Mater. *28* (2006); 102 - 105

  DOI: 10.1016/j.optmat.2004.09.031

 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of LuAP and LuYAP Crystals Activated with Cerium and Molybdenum
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A562* (2006); 254 - 261

  DOI: 10.1016/j.nima.2006.01.127

 • A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, J.L. Lefaucheur, Z. Gałązka, Z. Gou, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski,
  Scintillation Properties of Selected Oxide Monocrystals Activated with Ce and Pr
  Opt. Mater. *28* (2006); 85 - 93

2005
 • W. Drozdowski, T. Łukasiewicz, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, J. Kisielewski,
  Thermoluminescence and Scintillation of Praseodymium Activated Y3Al5O12 and LuAlO3 Crystals
  J. Cryst. Growth *275* (2005); e709 - e714

  DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.11.053

 • D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Berkowski, A. Worsztynowicz,
  Growth and Optical Properties of Li2B4O7 Single Crystals Pure and Doped with Yb, Co and Mn Ions for Nonlinear Applications
  Acta Phys. Pol. A *A107* (2005); 507 - 518

 • D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Kwaśny, S. Warchoł, V.M. Lizak, M. Berkowski,
  EPR and Optical Properties of Li2B4O7:Mn and Li2B4O7:Mn,Eu Single Crystals under the Influence of γ Irradiation and Annealing
  Biull. WAT *54* (2005); 61 - 80

 • S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, M. Kwaśny, S. Warchoł, W. Drozdowski,
  Comparative Study of the Color Centers in Some Fluoride Single Crystals
  Biull. WAT *54* (2005); 29 - 44

 • D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, M. Włodarski, M. Kwaśny, S. Warchoł, V.M. Lizak, W. Drozdowski, M. Berkowski,
  EPR and Optical Properties of Li2B4O7:Mn Glass Samples under the Influence of γ Irradiation and Annealing
  Biull. WAT *54* (2005); 45 - 59

2004
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz, D. Wiśniewski, P. Szupryczyński, S. Janus, J.L. Lefaucheur, Z. Gou,
  VUV Spectroscopy and Low Temperature Thermoluminescence of LSO:Ce and YSO:Ce
  J. Alloys Compd. *380* (2004); 146 - 150

  DOI: 10.1016/j.jallcom.2004.03.016

 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  Scintillation and Luminescence Properties of Ce-Activated K3Lu(PO4)2
  J. Alloys Compd. *380* (2004); 191 - 195

 • P. Szupryczyński, C.L. Melcher, M.A. Spurrier, M.P. Maskarinec, A.A. Carey, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, D. Wiśniewski, R. Nutt,
  Thermoluminescence and Scintillation Properties of Rare Earth Oxyorthosilicate Scintillators
  IEEE Trans. Nucl. Science *51* (2004); 1103 - 1110

2003
 • D. Wiśniewski, A. Wojtowicz, W. Drozdowski, J.M. Farmer, L.A. Boatner,
  Rb3Lu(PO4)2:Ce and Cs3Lu(PO4)2:Ce - New Promising Scintillator Materials
  Cryst. Res. Technol. *38* (2003); 275 - 282

2002
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  Fast 20 ns 5d-4f Luminescence and Radiation Trapping in BaF2:Ce
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A486* (2002); 412 - 416

  DOI: 10.1016/S0168-9002(02)00744-1

 • A. Wojtowicz, P. Bruyndonckx, W. Drozdowski, Z. Gałązka, J. Głodo, T. Łukasiewicz, P. Szupryczyński, S. Tavernier, M. Wiśniewska, D. Wiśniewski,
  Traps and Recombination Centers in YAlO3:Ce,Co
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *A486* (2002); 482 - 485

 • Z. Gałązka, A. Wojtowicz, W. Szyrski, T. Łukasiewicz, W. Drozdowski, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski,
  Wzrost i właściwości scyntylacyjne monokryształów LuAlO3
  Materiały Elektroniczne *30* (2002); 20 - 28

2001
 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, D. Wiśniewski, J. Głodo, W. Drozdowski,
  Electron Traps and Scintillation Mechanism in LuAlO3:Ce
  J. Phys. Condens. Matter *13* (2001); 9599 - 9619

  DOI: 10.1088/0953 8984/13/42/318

2000
 • W. Drozdowski, A. Wojtowicz,
  Radiative Recombination in BaF2:Pr
  J. Alloys Compd. *300&301* (2000); 261 - 266

  DOI: 10.1016/S0925-8388(99)00780-X

 • S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Świrkowicz, A. Majchrowski,
  Transfer of Excitation Energy from Host's Ions to Active Dopant Ions in Oxide Single Crystals, Glasses and Fluorides
  Proc. SPIE *4237* (2000); 31 - 38

 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, W. Drozdowski,
  Recombination Processes in Ce-, Pr-, and Tb-Doped BaF2
  J. Alloys Compd. *300&301* (2000); 199 - 206

 • A. Wojtowicz, P. Szupryczyński, J. Głodo, W. Drozdowski, D. Wiśniewski,
  Radioluminescence and Recombination Processes in BaF2:Ce
  J. Phys. Condens. Matter *12* (2000); 4097 - 4124

  DOI: 10.1088/0953-8984/12/17/315