Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2016
  • A. Gajewski, P. Kolenderski,
    Spectral correlation control in down-converted photon pairs
    Phys. Rev. A. *94* (2016); 013838

    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.013838