Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • M. Kosicki, Kędziera D., P. Żuchowski,
  Ab Initio Study of Chemical Reactions of Cold SrF and CaF Molecules with Alkali-Metal and Alkaline-Earth-Metal Atoms: The Implications for Sympathetic Cooling
  J. Phys. Chem. A *121(21)* (2017); 4152 - 4159

  DOI: 10.1021/acs.jpca.7b01523

 • M. Borkowski, R. Muñoz Rodriguez, M. Kosicki, R. Ciuryło, P. Żuchowski,
  Optical Feshbach resonances and ground-state-molecule production in the RbHg system
  Phys. Rev. A. *96* (2017); 063411

  DOI: 10.1103/PhysRevA.96.063411