Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  



2017
 • S. Kotowicz, M. Siwy, M. Filapek, J.G. Malecki, K. Smolarek, J. Grzelak, S. Maćkowski, A. Slodek, E. Schab-Balcerzak,
  New donor-acceptor-donor molecules based on quinoline acceptor unit with Schiff base bridge: synthesis and characterization
  J. Lumin. *183* (2017); 458 - 469

 • S. Kotowicz, M. Siwy, S. Golba, J.G. Malecki, H. Janeczek, K. Smolarek, M. Szalkowski, D. Sek, M. Libera, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak,
  Spectroscopic, electrochemical, thermal properties and electroluminescence ability of new symmetric azomethines with thiophene core
  J. Lumin. *192* (2017); 452 - 462

 • T. Klemens, K. Czerwińska, A. Szlapa-Kula, S. Kula, A. Świtlicka, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Bednarczyk, S. Krompiec, K. Smolarek, S. Maćkowski, W. Danikiewicz, E. Schab-Balcerzak, B. Machura,
  Synthesis, spectroscopic, electrochemical and computational studies of rhenium(I) tricarbonyl complexes based on bidentate-coordinated 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine derivatives
  Dalton Trans. *46* (2017); 9605 - 9620

 • D. Zych , A. Słodek, M. Matussek, M. Filapek, G. Szafraniec-Gorol, S. Maślanka, S Krompiec, S. Kotowicz, E. Schab-Balcerzak, K. Smolarek, S. Maćkowski, M. Olejnik, W. Danilkiewicz,
  4′-phenyl-2,2':6′,2″-terpyridine derivatives-synthesis, potential application and the influence of acetylene linker on their properties
  Dyes Pigm. *146* (2017); 331 - 343

 • D. Zych, A. Slodek, M. Matussek, M. Filapek, G. Szafraniec-Gorol, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak, S. Kotowicz, K. Bednarczyk, M. Libera, K. Smolarek, S. Maćkowski, W. Danikiewicz,
  Highly luminescent 4'-(4-ethynylphenyl)-2,2’:6’,2’’-terpyridine derivatives as materials for potential applications in organic light emitting diodes
  ChemistrySelect *2* (2017); 8221 - 8233

 • A. Maroń, S. Kula, A. Szlapa-Kula, A. Świtlicka, B. Machura, S. Krompiec, J.G. Małecki, R. Kruszyński, A. Chrobok, E. Schab-Balcerzak, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Smolarek, S. Maćkowski, H. Janeczek, M. Libera,
  2,2′:6′,2′′-Terpyridine analogues – structural, electrochemical, and photophysical properties of 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine derivatives
  Eur. J. Org. Chem. *2017* (2017); 2730 - 2745





2016
 • T. Klemens, A. Świtlicka-Olszewska, B. Machura, M. Grucela, E. Schab-Balcerzak, K. Smolarek, S. Maćkowski, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, P. Lodowski, A. Chrobok,
  Rhenium(I) Terpyridine Complexes – Synthesis, Photophysical Properties and Application in Organic Light Emitting Devices
  Dalton Trans. *45* (2016); 1746 - 1762

 • K. Bijak, M. Filapek, M. Wiacek, H. Janeczek, M. Grucela, K. Smolarek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak,
  Preparation and characterization of new aliphatic-tailed five- and six-membered azomethine-diimides
  Mater. Chem. Phys. *171* (2016); 97 - 108

 • M. Matussek, M. Filapek, A. Slodek, E. Schab-Balcerzak, M. Grucela, S. Kotowicz, H. Janeczek, K. Smolarek, S. Maćkowski, J. G. Malecki, A. Jedrzejowska, A. Szlapa, A. Chrobok, B. Marcol, S. Krompiec,
  Highly luminescence novel anthracene derivatives as promising materials for OLEDs application
  Eur. J. Org. Chem. *23* (2016); 4020 - 4031

 • T. Klemens , A. Świtlicka-Olszewska, B. Machura, M. Grucela, H. Janczek, E. Schab-Balcerzak, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, K. Smolarek, D. Kowalska, S. Maćkowski, K. Erfurt, P. Lodowski,
  Synthesis, Photophysical Properties and Application in Organic Light Emitting Devices of Rhenium(I) Carbonyls incorporating Functionalized 2,2′:6′,2′′-terpyridines
  RSC Adv. *6* (2016); 56335 - 56352





2015
 • A. Jarczyk-Jedryka, , K. Bijak, D. Sek, M. Siwy, M. Filapek, G. Malecki, S. Kula, G. Lewinska, E.M. Nowak, J. Sanetra, H. Janeczek, K. Smolarek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak,
  Unsymmetrical and symmetrical azines toward application in organic photovoltaic
  Opt. Mater. *39* (2015); 58 - 68





2014
 • M. Grucela-Zajac, M. Filapek, L. Skorka, K. Bijak, K. Smolarek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak,
  Photophysical, electrochemical and thermal properties of new (co)polyimides incorporating oxadiazole moieties
  Synth. Met. *188* (2014); 161 - 174





2013
 • K. Smolarek, B. Ebenhoch, N. Czechowski, A. Prymaczek, M. Twardowska, I.D.W. Samuel, S. Maćkowski,
  Silver nanowires enhance absorption of poly(3-hexylthiophene)
  Appl. Phys. Lett. *103* (2013); 203302/1 - 203302/4

 • D. Sek, M. Siwy, K. Bijak, M. Grucela-Zajac, G. Malecki, K. Smolarek, Ł. Bujak, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak,
  Comparative studies of structural, thermal, optical, and electrochemical properties of azines with different end groups with their azomethine analogues toward application in (opto)electronics
  J. Phys. Chem. A *117* (2013); 10320 - 10332