Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Gurski, M. Zieliński,
  Comparison of Interpolators Used for Time-Interval Measurement Systems Based on Multiple-Tapped Delay Line
  Metrol. Measur. Syst. *24* (2017); 401 - 412

  DOI: 10.1515/mms-2017-0033

 • R. Frankowski, D. Chaberski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  A High-Speed Fully Digital Phase-Synchronizer Implemented in a Field Programmable Gate Array Device
  Metrol. Measur. Syst. *24* (2017); 537 - 550

  DOI: 10.1515/mms-2017-0037

2016
 • D. Chaberski, R. Frankowski, M. Zieliński, dr Łukasz Zaworski,
  Multiple-tapped-delay-line hardware-linearisation technique based on wire load regulation
  Measurement *92* (2016); 103 - 113

  DOI: 10.1016/j.measurement.2016.06.002

 • R. Frankowski, M. Kowalski, P. Płóciennik, M. Zieliński,
  Non-invasive TDC based temperature method for the local interconnects properties identification
  IEEE ICTON 2016 *978-1-5090-1467-5/16* (2016); 1 - 5

  DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550645

 • S. Grzelak, L. Wydźgowski, J. Czoków, D. Chaberski, M. Zieliński,
  High precision ∆ E effect measurement with the use of ultrasonic-wave-time-of-flight method
  Przegl. Elektrotech. *Vol 2016, No 11 * (2016); 83 - 86

2015
 • M. Zieliński, M. Gurski, D. Chaberski,
  Architecture of the multi ‐ tap ‐ delay ‐ line time ‐ interval measurement module implemented in FPGA device
  ACTA IMEKO *Vol 4 No 1* (2015); 77 - 81

  DOI: ISSN: 2221-870X

 • R. Frankowski, M. Zieliński,
  A Sub-Channel method for the time-intervals histogram calculation
  IEEE ICTON 2015 *1* (2015); 1 - 5

  DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193460

2014
 • M. Zieliński, D. Chaberski, M. Gurski, M. Kowalski,
  Multi tapped delay line time-interval measurement system implemented in a programmable structure
  ACTA IMEKO *Vol.3, No 3* (2014); 43 - 49

 • S. Grzelak, M. Kowalski, J. Czoków, M. Zieliński,
  HIGH RESOLUTION TIME-INTERVAL MEASUREMENT SYSTEMS APPLIED TO FLOW MEASUREMENT
  Metrol. Measur. Syst. *XXI* (2014); 77 - 84

  DOI: 10.2478/mms-2014-0008

 • S. Grzelak, J. Czoków, M. Kowalski, M. Zieliński,
  ULTRASONIC FLOW MEASUREMENT WITH HIGH RESOLUTION
  Metrol. Measur. Syst. *XXI* (2014); 305 - 316

  DOI: 10.2478/mms-2014-0026

 • M. Boniewicz, A. Kozłowska, A. Zawadzka, Z. Łukasiak, M. Zieliński,
  Review of selected algorithms in the method energy evening algorithm in wireless sensor network
  IEEE ICTON 2014 *1* (2014); 1 - 4

  DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876478

2012
 • Łukasz Zaworski, D. Chaberski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  QUANTIZATION ERROR IN TIME-TO-DIGITAL CONVERTERS
  Metrol. Measur. Syst. *XIX, No 1* (2012); 115 - 122

  DOI: Index 330930, ISSN 0860-8229

2011
 • M. Zieliński,
  Układy pomiaru i generacji odcinka czasu (2011)

 • M. Boniewicz, M. Zieliński,
  Pomiarowa sieć radiowa o niskim zużyciu energii
  Pom. Auto. Kontr. *(12/2011) 57* (2011); 1515 - 1517

 • R. Frankowski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  Fluktuacje fazowe sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości
  Przegl. Elektrotech. *9a* (2011); 95 - 100

 • M. Kowalski, R. Frankowski, M. Zieliński,
  Kalibracja systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do badania fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych
  Przegl. Elektrotech. *10* (2011); 214 - 219

 • Ł. Zaworski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  Zastosowanie układów FPGA w konstrukcji przepływomierzy ultradźwiękowych
  Pom. Auto. Kontr. *57 (12/2011) * (2011); 1511 - 1514

2010
 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski,
  Wykorzystanie interfejsu użytkownika zrealizowanego w środowisku LabVIEW do pomiaru fluktuacji fazowych generatorów
  Zeszyty Naukowe WSG *9* (2010); 23 - 38

 • M. Zieliński, K. Erwiński, M. Paprocki,
  Linux RTAI Real Time Operating System in multiaxle machine control systems
  Zeszyty Naukowe WSG *9* (2010); 39 - 52

 • Ł. Zaworski, M. Zieliński,
  Projektowanie linii opóźniających z użyciem języka VHDL
  Zeszyty Naukowe WSG *9* (2010); 15 - 22

 • L. Wydźgowski, M. Zieliński, C. Mikowsk,
  Indukcyjny czujnik prądu w technologii PCB_
  Pom. Auto. Kontr. *9/2010* (2010); 1016 - 1019

 • M. Boniewicz, M. Gurski, M. Zieliński,
  Bezprzewodowy system głosowania
  Zeszyty Naukowe WSG *9* (2010); 5 - 14

 • D. Chaberski, S. Grzelak, Damian Lewandowski, Roman Dygdała, M. Zieliński, Krzysztof Stefański, Grzegorz Śmigielski,
  Distribution measurements of radii of droplets forming an explosively generated water-spray cloud
  Metrol. Measur. Syst. *XVII* (2010); 363 - 382

  DOI: 10.2478/v10178-010-0031-7

2009
 • M. Zieliński, A. Zawadzka, D. Chaberski,
  Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej (2009)

 • M. Zieliński,
  Review of single-stage time-interval measurement modules implemented in FPGA devices
  Metrol. Measur. Syst. *Vol. XVI, No. 4* (2009); 641 - 648

 • M. Zieliński, M. Kowalski, R. Frankowski, D. Chaberski, S. Grzelak, L. Wydźgowski,
  Accumulated jitter measurement of standard clock oscillators
  Metrol. Measur. Syst. *XVI (2009) Nr 2* (2009); 259 - 266

 • D. Chaberski, M. Zieliński, S. Grzelak,
  The new method of calculation sum and difference histogram for quantized data
  Measurement *42 (2009)* (2009); 1388 - 1394

 • R.S. Dygdała ., M. Zieliński, P. Płóciennik, A. Zawadzka, R. Rumianowski ,
  Time-of-flight repeller circuit application in laser ablation experiment
  Surf. Coat. Technol. *203* (2009); 2328 - 2332

  DOI: 10.1016/j.surfcoat.2009.02.056

2008
 • M. Zieliński, M. Kowalski, D. Chaberski, S. Grzelak, R. Frankowski,
  System do pomiaru rozmycia czasowego generatorów kwarcowych i jego zastosowania
  Przegl. Elektrotech. *5/2008* (2008); 259 - 264

 • L. Wydźgowski, Ł. Zaworski, M. Zieliński,
  Indukcyjny czujnik prądu do zastosowań w pomiarach energii elektrycznej
  Pom. Auto. Kontr. *06/2008* (2008); 395 - 398

 • R. Frankowski, W. Wasilewski, M. Kowalski, M. Zieliński,
  Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla zastosowań fizyki kwantowej
  Elektronika - Konstrukcje, Tec *5/2008* (2008); 21 - 23

2007
 • S. Grzelak, D. Chaberski, M. Zieliński, L. Wydźgowski,
  Badanie fluktuacji czasu ustalania przerzutnika
  Pom. Auto. Kontr. *53 9/2007* (2007); 695 - 697

2006
 • M. Zieliński, M. Kowalski, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski,
  Influence of the clock signal phase fluctuation on precision of time-interval measurement
  Elektronika - Konstrukcje, Tec *1 (2006)* (2006); 50 - 52

2005
 • M. Zieliński, S. Grzelak, D. Chaberski, R. Frankowski, M. Kowalski,
  High resolution time-interval measuring module with Vernier scale
  Elektronika - Konstrukcje, Tec *2-3* (2005); 68 - 70

2004
 • M. Zieliński, D. Chaberski, M. Kowalski, R. Frankowski, S. Grzelak,
  High-resolution time-interval measuring system implemented in single FPGA device
  Measurement *Vol 35, No. 3, 2004* (2004); 311 –

2003
 • M. Zieliński, D. Chaberski, S. Grzelak,
  Time-interval measuring modules with short deadtime
  Metrol. Measur. Syst. *Vol. 10 no. 3* (2003); 241 - 251

2002
 • R. Frankowski, S. Grzelak, M. Kowalski, D. Chaberski, M. Zieliński,
  Time-interval measurements using tapped delay lines implemented in a programmable logical structures
  Proceedings of the 12th IMEKO TC4 International Symposium *Vol. 2* (2002); 333 - 336

2001
 • M. Zieliński,
  Measurement of the intensity function of Poisson random process
  Metrol. Measur. Syst. *Vol. VIII, No. 2* (2001); 187 - 195

 • M. Zieliński,
  Wykorzystanie układów programowalnych CPLD w systemach pomiarowych
  Elektronizacja *9* (2001); 20 - 22

2000
 • M. Zieliński, R. S. Dygdała, K. Karasek, A. Zawadzka,
  Real-time multichannel scaler measurement of oscillator instabilities
  Rev. Sci. Instrum. *Vol. 71, No. 6* (2000); 2577 - 2581

  DOI: 10.1063/1.1150651

 • M. Zieliński,
  Correction of the counting losses of a real-time multichannel-scaler for a very high intensity of particle flux
  Measurement *vol. 28* (2000); 225 - 233

 • M. Zieliński,
  Digital gated single-particle counting system, the errors analysis
  IEEE Trans. Instrum. Meas. *Vol. 49 No. 5* (2000); 1069 - 1077

 • R.S. Dygdała, K, Krzysztof, K. Stefański, A. Zawadzka, R. Rumianowski, M. Zieliński,
  The plasma phenomena in three-photon ionization of Ca
  J. Phys. D: Appl. Phys. *Vol. 33* (2000); 41 - 53

  DOI: 10.1088/0022-3727/33/1/307

1998
 • M. Zieliński, R. S. Dygdała, P. Płóciennik,
  Counting errors in a real-time multichannel scaler
  Rev. Sci. Instrum. *69* (1998); 299 - 305

  DOI: 10.1063/1.1148513

 • R. S. Dygdała, A. Zawadzka, M. Zieliński,
  Multi - photon ionization of calcium. (1998); 311 - 319

 • R. Dygdała , K. Karasek , F. Giammanco , J. Kobus, A. Zawadzka, A. Raczyński, J. Zaremba, M. Zieliński,
  Three-photon ionization of Ca
  J. Phys. B: At. Mol. Phys. *31* (1998); 2259 - 2278

  DOI: 10.1088/0953-4075/31/10/015