Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • T. Tarczewski, M. Skiwski, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech M.,
  Constrained non-stationary state feedback speed control of PMSM (2017); p.1 - p.10

 • dr Stojic Djordie, T. Tarczewski, mgr Ilija Klasnic,
  Proportional-Integral-Resonant AC Current Controller
  Adv. Electr. Comput. Eng. *1* (2017); 81 - 88

  DOI: 10.4316/AECE.2017.01012

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Application of DC/DC/AC dual voltage source inverter for current harmonics reduction in PMSM drive (2017); P.1 - P.9

 • Djordje Stojic, T. Tarczewski, Dusan Joksimovic, Nemanja Milojcic, Zarko Janda, Zoran Ciric,
  Robust synchronous generator excitation based on novel feedforward control
  Int. Trans. Electr. Energy Syst. *27 iss. 9* (2017); 1 - 11

  DOI: 10.1002/etep.2368

 • L. Wydźgowski, Ł. Niewiara, T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech M.,
  DC-DC power converter with Gallium Nitride Gate Injection Transistors (2017); p.1 - p.8

2016
 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech,
  Artificial bee colony based auto-tuning of PMSM state feedback speed controller (2016); 1155 - 1160

 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech,
  Constrained state feedback control of DC-DC power converter based on model predictive approach (2016); 1 - 6

 • T. Tarczewski, prof. Grzesiak Lech,
  Application of artificial bee colony algorithm to auto-tuning of linear-quadratic regulator for PMSM position control
  Przegl. Elektrotech. *92* (2016); 57 - 62

  DOI: 10.15199/48.2016.06.11

 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  Constrained State Feedback Speed Control of PMSM Based on Model Predictive Approach
  IEEE Trans. Ind. Electron. *63* (2016); 3867 - 3875

  DOI: 10.1109/TIE.2015.2497302

 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  Application of artificial bee colony algorithm to auto-tuning of state feedback controller for DC-DC power converter
  Power Electronics and Drives *1(36)* (2016); 83 - 96

  DOI: 10.5277/PED160205

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Analysis of circuit and operation for DC–DC converter based on silicon carbide
  Computer Applications in Elect *14* (2016); 268 - 279

  DOI: 10.21008/j.1508-4248.2016.0024

 • M. Skiwski, T. Tarczewski, prof. dr inż Lech M. Grzesiak,
  PMSM drive based on STM32F4 microcontroller
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering *87* (2016); 377 - 387

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  DC-DC converter based on silicon carbide (SiC) power devices with P+ based current controller
  Przegl. Elektrotech. *6* (2016); 18 - 24

  DOI: doi:10.15199/48.2016.06.04

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  SILICON CARBIDE BASED DC-DC CONVERTER – OPERATING ANALYSIS
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering *88* (2016); 109 - 120

2015
 • prof. Lech Grzesiak, T. Tarczewski,
  State Feedback Control with ANN Based Load Torque Feedforward for PMSM Fed by 3-Level NPC Inverter with Sinusoidal Output Voltage Waveform (2015); 73 - 90

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, M. Skiwski, Lech M. Grzesiak,
  9 kW SiC MOSFET BASED DC-DC CONVERTER (2015); P.1 - P.9

 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Experimental study of snubber circuit design for SiC power MOSFET devices
  Computer Applications in Elect *13* (2015); 120 - 131

 • Ł. Niewiara, M. Skiwski, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Computer aided design of snubber circuit for DC\DC converter with SiC power mosfet devices
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering *84* (2015); 77 - 83

2014
 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  A state-space approach for control of NPC type 3-level sine wave inverter used in FOC PMSM drive
  Bull. Pol. Ac.: Tech. *62* (2014); 439 - 448

  DOI: 10.2478/bpasts-2014-0046

 • T. Tarczewski, Ł. Niewiara, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  Torque ripple minimization for PMSM using voltage matching circuit and neural network based adaptive state feedback control (2014); P.1 - P.10

 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech M., A. Wawrzak, K. Karwowski, K. Erwiński,
  Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC
  Przegl. Elektrotech. *6* (2014); 166 - 171

  DOI: 10.12915/pe.2014.06.31

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  NEURAL NETWORK BASED ADAPTIVE STATE FEEDBACK CONTROLLER FOR INVERTER WITH VOLTAGE MATCHING CIRCUIT
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering *80* (2014); 230 - 238

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Trójfazowy mostkowy falownik napięcia o regulowanym napięciu obwodu pośredniczącego
  Przegl. Elektrotech. *06/2014* (2014); 109 - 114

  DOI: 10.12915/pe.2014.06.21

 • K. Erwiński, T. Tarczewski, prof. dr hab. Grzesiak Lech, K. Karwowski, A. Wawrzak,
  Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym
  Przegl. Elektrotech. *90* (2014); 12 - 16

  DOI: 10.12915/pe.2014.06.3

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK STATE FEEDBACK CONTROLLER TO TORQUE RIPPLE MINIMIZATION OF PMSM (2014); 363 - 369

 • K. Wyrąbkiewicz, T. Tarczewski, Grzesiak Lech M.,
  Artifical potential fields algorithm for Mars rover path planning in an unknown enviroment
  Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering *No. 80* (2014); 183 - 189

 • Ł. Niewiara, T. Tarczewski, Lech M. Grzesiak,
  Based on neural network adaptive linear quadratic regulator for inverter with voltage matching circuit
  Computer Applications in Elect *12* (2014); 434 - 443

 • K. Wyrąbkiewicz, T. Tarczewski, Grzesiak Lech M.,
  Artifical potential fields with extended Bug algorithm for Mars rover path planning in an unknown environment
  Computer Applications in Elect *Vol. 12* (2014); 422 - 433

2013
 • T. Tarczewski, prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  PMSM fed by 3-level NPC sinusoidal inverter with discrete state feedback controller (2013); P.1 - P.9

 • Lech M. Grzesiak, T. Tarczewski,
  PMSM servo-drive control system with a state feedback and a load torque feedforward compensation
  COMPEL *32* (2013); 364 - 382

  DOI: DOI 10.1108/03321641311293939

 • Prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak, T. Tarczewski,
  Control System with State Feedback and NN based Load Torque Feedforward for PMSM with LC Filter Fed by 3-Level NPC Inverter (2013); 259 - 267

2012
 • T. Tarczewski, L. Grzesiak,
  Sterowanie od stanu serwonapędu z silnikiem PMSM zasilanego z przekształtnika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym
  Przegl. Elektrotech. *R. 88, NR 4b/2012* (2012); 252 - 258

  DOI: ISSN 0033-2097

 • T. Tarczewski,
  Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne przeznaczone do odnawialnych źródeł energii
  Wiadomości Elektrotechniczne *09 (1031)* (2012); 9 - 12

  DOI: ISSN 0043-5112

 • T. Tarczewski, dr hab. inż. Lech M. Grzesiak,
  State feedback control of the PMSM servo-drive with sinusoidal voltage source inverter (2012); DS2a.6-1 - DS2a.6-6

2009
 • T. Tarczewski, L. Grzesiak,
  High precision permanent magnet synchronous servo-drive with lqr position controller
  Przegl. Elektrotech. *R. 85 NR 8/2009* (2009); 42 - 47

2005
 • T. Tarczewski,
  Iteracyjne strojenie nastaw regulatora PID
  Stud. Autom. Inform. *30* (2005); 85 - 94