Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • Villaver Eva, A. Niedzielski, Wolszczan Aleksander, Nowak Grzegorz, Kowalik Kacper, M. Adamów, G. Maciejewski, B. Deka-Szymankiewicz, Maldonado Jesus,
  Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N. V. A Massive Jupiter orbiting the very-low-metallicity giant star BD+03 2562 and a possible planet around HD 103485
  Astron. Astrophys. *606* (2017); 1 - 11

  DOI: 10.1051/0004-6361/201730471

2016
 • A. Niedzielski, B. Deka-Szymankiewicz, M. Adamczyk, M. Adamów, G. Nowak, Wolszczan Aleksander,
  The Penn State - Toruń Centre for Astronomy Planet Search stars. III. The evolved stars sample.
  Astron. Astrophys. *585* (2016); 73 - 86

  DOI: 10.1051/0004-6361/201527362

 • A. Niedzielski, Villaver Eva, G. Nowak, M. Adamów, Kowalik Kacper, Wolszczan Aleksander, B. Deka-Szymankiewicz, M. Adamczyk, G. Maciejewski,
  Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N. III. HD 5583 and BD+15 2375 - two cool giants with warm companions
  Astron. Astrophys. *588* (2016); 62 - 70

  DOI: 10.1051/0004-6361/201527869

 • A. Niedzielski, Villaver Eva, G. Nowak, M. Adamów, G. Maciejewski, Kowalik Kacper, Wolszczan Aleksander, B. Deka-Szymankiewicz, M. Adamczyk,
  Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N. IV. TYC 3667-1280-1: The most massive red giant star hosting a warm, and possibly transiting, Jupiter
  Astron. Astrophys. *589* (2016); L1 - L5

  DOI: 10.1051/0004-6361/201628417

 • A. Niedzielski, B. Deka-Szymankiewicz, M. Adamczyk, M. Adamów, G. Nowak, Wolszczan Aleksander,
  The Penn State - Toruń Centre for Astronomy Planet Search stars (Corrigendum). III. The sample of evolved stars
  Astron. Astrophys. *589* (2016); 1 - 2

  DOI: 10.1051/0004-6361/201527362e

2015
 • M. Adamów, A. Niedzielski, Villaver Eva, Wolszczan Aleksander, K. Kowalik, G. Nowak, M. Adamczyk, B. Deka-Szymankiewicz,
  Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N. II. Super Li-rich giant HD 107028
  Astron. Astrophys. *581* (2015); 94 - 102

  DOI: 10.1051/0004-6361/201526582

 • A. Niedzielski, A.Wolszczan, G. Nowak, M. Adamów, K. Kowalik, G. Maciejewski, B. Deka-Szymankiewicz, M. Adamczyk,
  Three Red Giants With Substellar-Mass Companions
  Astrophys. J. *803* (2015); 1 - 13

  DOI: 10.1088/0004-637X/803/1/1

 • A. Niedzielski, Villaver Eva, Wolszczan Aleksander, M. Adamów, K. Kowalik, G. Maciejewski, G. Nowak, D.A. Garcia-Hernandez, B. Deka-Szymankiewicz, M. Adamczyk,
  Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N . I. A multiple planetary system around the red giant star TYC 1422-614-1
  Astron. Astrophys. *573* (2015); 36 - 46

  DOI: 10.1051/0004-6361/201424399

2014
 • M. Adamów, A. Niedzielski, Villaver Eva, Wolszczan Aleksander, G. Nowak,
  The Penn State - Toruń Centre for Astronomy Planet Search stars. II. Lithium abundance analysis of the red giant clump sample
  Astron. Astrophys. *569* (2014); 55 - 72

  DOI: 10.1051/0004-6361/201423400

2013
 • G. Nowak, A. Niedzielski, Wolszczan Aleksander, M. Adamów, G. Maciejewski,
  Planetary-mass companions to the K-giants BD+15 2940 and HD 233604
  Astrophys. J. *770* (2013); 53 - 63

  DOI: 10.1088/0004-637X/770/1/53

 • G. Maciejewski, A. Niedzielski, Wolszczan, A., G. Nowak, Neuhaeuser, R., Winn, J. N., B. Deka-Szymankiewicz, M. Adamów, M. Adamczyk, Fernández, M., Aceituno, F., Ohlert, J., Errmann, R., Seeliger, M., Dimitrov, D., Latham, D. W., Esquerdo, G. A., McKnight, L., Holman, M. J., Jensen, E. L. N., Kramm, U., Pribulla, T., Raetz, St., Schmidt, T. O. B., Ginski, Ch., Mottola, S., Hellmich, S., Adam, Ch., Gilbert, H., Mugrauer, M., Saral, G., Popov, V., Raetz, M.,
  Constraints on a Second Planet in the WASP-3 System
  Astron. J. *146* (2013); 147 - 158

  DOI: 10.1088/0004-6256/146/6/147

2012
 • M. Adamów, A. Niedzielski, Villaver Eva, G. Nowak, Wolszczan Aleksander,
  BD+48 740—Li Overabundant Giant Star with a Planet: A Case of Recent Engulfment?
  Astrophys. J. *754* (2012); 15 - 20

  DOI: 10.1088/2041-8205/754/1/L15

 • P. Zieliński, A. Niedzielski, Wolszczan Aleksander, M. Adamów, G. Nowak,
  The Penn State-Toruń Centre for Astronomy Planet Search stars. I. Spectroscopic analysis of 348 red giants
  Astron. Astrophys. * 547* (2012); 91 - 117

  DOI: 10.1051/0004-6361/201117775

 • Gettel, S., Wolszczan, A., A. Niedzielski, G. Nowak, M. Adamów, Zieliński, P., G. Maciejewski,
  Substellar-mass Companions to the K-giants HD 240237, BD +48 738, and HD 96127
  Astrophys. J. *745* (2012); 28

  DOI: 10.1088/0004-637X/745/1/28

 • Gettel, S., Wolszczan, A., A. Niedzielski, G. Nowak, M. Adamów, Zieliński, P., G. Maciejewski,
  Planets around the K-giants BD+20 274 and HD 219415
  Astrophys. J. *756* (2012); 53

  DOI: 10.1088/0004-637X/756/1/53