Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2012
 • N. Jankowski,
  Graph-based generation of meta-learning search space
  Int. J. Appl. Math. Comput. Sc *22* (2012); 647 - 667

2011
 • N. Jankowski, K. Grąbczewski,
  Universal Meta-Learning Architecture and Algorithms (2011); 1 - 76

 • K. Grąbczewski, N. Jankowski,
  Saving time and memory in computational intelligence system with machine unification and task spooling
  Knowledge-Based Systems *24* (2011); 570 - 588

  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2011.01.003

2010
 • N. Jankowski, K. Grąbczewski,
  Increasing efficiency of data mining systems by machine unification and double machine cache
  Lect. Notes Comput. Sci. *6113* (2010); 380 - 387

 • K. Grąbczewski, N. Jankowski,
  Task Management in Advanced Computational Intelligence System
  Lect. Notes Comput. Sci. *6113* (2010); 331 - 338

2004
 • N. Jankowski, M. Grochowski,
  Comparison of Instances Seletion Algorithms I. Algorithms Survey.
  Lect. Notes Comput. Sci. *3070* (2004); 598 - 603

 • M. Grochowski, N. Jankowski,
  Comparison of Instance Selection Algorithms II. Results and Comments.
  Lect. Notes Comput. Sci. *3070* (2004); 580 - 585