Publikacje

Typ publikacji:Wszystko Książka Artykuł Rozdział
Lista filadelfijska:Wszystko Tak Nie  2017
 • A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz,
  Positronium Formation in Molecular Gases — from Experiment to Modeling
  Acta Phys. Pol. B *48* (2017); 1593 - 1599

  DOI: 10.5506/APhysPolB.48.1593

2016
 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski,
  How Colours Are Created? (2016); 61

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne
  Acta Univ.Nicolai Copernici:P *XXXII* (2016); 177 - 202

 • A. Kamińska, A. Karbowski, K. Służewski,
  Multimedia in Teaching Science (2016); 55

2015
 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  No student left behind – recepta konstruktywistyczna – implementacje i analizy porównawcze w fizyce (2015); 103 - 114

 • M. Sadowska, A. Karbowski, G. Karwasz, K. Służewski, K. Fedus, K. Rochowicz,
  Toruński doświadczalnik z fizyki (2015)

 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences (2015); -

2014
 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii (2014)

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz,
  Didactics of Physics with elements of General Didactics and Didactics of Astronomy (2014)

2013
 • A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz,
  Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals
  Nukleonika *58(1)* (2013); 189 - 194

 • K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz,
  Electromagnetism - seeing and calculating (2013); 51 - 53

 • K. Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K. Służewski, A. Karbowski, K. Fedus, D. Stolarz, G. Karwasz,
  Zbirka zadań z fizyki (2013)

2012
 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, E. Werner-Malento, R. S. Brusa, W. Zhou, G. Karwasz,
  Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia
  NME *1* (2012); 97 - 105

  DOI: 10.1680/nme.11.00014

2011
 • A. Karbowski, J. D. Fidelus, G. Karwasz,
  Testing an ORTEC Lifetime System
  Mater. Sci. Forum *666* (2011); 155 - 159

  DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.666.155

 • A. Karbowski,
  Ciekawe doświadczenia z magnetyzmu i elektromagnetyzmu
  BIULETYN PSNPP *39* (2011); 40 - 42

 • J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa, G. Karwasz,
  Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, B2O3 and ZnO-Bi2O3
  Acta Phys. Pol. A *120* (2011); 66 - 68

2010
 • A. Karbowski, K. Służewski, M. Sadowska, G. Karwasz, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini,
  Discovering electromagnetic induction : interactive multimedia path (2010); -

 • A. Karbowski, M. Sadowska, G. Karwasz, K. Służewski,
  Toruński doświadczalnik z fizyki (2010)

 • dr J. D. Fidelus, A. Karbowski, dr S. Mariazzi, prof. R. S. Brusa, G. Karwasz,
  Positron-annihilation and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2
  Nukleonika *55(1)* (2010); 85 - 89

2009
 • A. Karbowski,
  Doświadczenia z magnetyzmu – projekt „Teaching Physics in Secondary School”
  Postępy Fizyki *6/2009* (2009); 257 - 259

 • G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, K.Gołębiowski, K. Rochowicz, M. Sadowska, M. Juszczyńska, P. Miszta,
  Nauczanie fizyki w szkole średniej – Projekt TiPSS
  Foton *105/2009* (2009); 60 - 61

 • J. Turło, G. Karwasz, A. Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski,
  Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST)
  Naucz. Przedm. Przyr. *2/2009* (2009); 41 - 48

 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka,
  Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development (2009); 165 - 171

2008
 • J. Turło, A. Karbowski, K. Służewski,
  Examples of good practice in ICT used in Science Education in Poland (2008); 66 - 84

 • G. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa,
  Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections
  Nucl. Instrum. Methods Phys. R *266/3* (2008); 471 - 477

 • G. Karwasz, J. Fisz, A. Karbowski, J. Kansy, R.S. Brusa,
  Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data
  Acta Phys. Pol. A *113 (2008)* (2008); 1365 - 1372

 • S. Mariazzi, L. Toniutti , R. S. Brusa, M. Duarte Naia, A. Karbowski, G. Karwasz,
  Depth profiling of defects in He implanted SiO2
  Acta Phys. Pol. A *113 (2008)* (2008); 1447 - 1453

2007
 • G. Karwasz, A. Karbowski,
  Na końcu języka (Volty)
  Foton *96* (2007); 34 - 35

 • G. Karwasz, R. S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski,
  Positron scattering on benzene and cyclohexane: experiment and modified effective range theory
  Eur.Phys. J.-Spec. Top. *144* (2007); 197 - 201

2006
 • A. Karbowski, J. Turło, G. Osiński, E. Dąbkowska, K. Służewski,
  Nauczanie elementów kinematyki i termodynamiki - europejski Projekt TEWISE
  Naucz. Przedm. Przyr. *18/2006* (2006); 25 - 31

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Przegiętka, A. Karbowski, K. Służewski, G. Osiński,
  Nauki przyrodnicze na VI Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki
  Naucz. Przedm. Przyr. *20/2006* (2006); 51 - 54

 • J. Turło, E. Dąbkowska, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka,
  Jak eksperymentowano dawniej? Od Witelona do Foucault'a (2006)

 • J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, G. Osiński, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  Ciekawe doświadczenia z powietrzem (2006)

2005
 • J. Turło, A. Karbowski, G. Osiński, K. Służewski, Z. Turło,
  Edukacyjne laboratoria przyrodnicze wspomagane komputerowo
  Naucz. Przedm. Przyr. *15/2005* (2005); 40 - 48

 • J. Fisz, A. Karbowski,
  Kinetic fluoroscence and emission anisotropy decays of charge transfer (ICT and TICT) compounds in solution
  Proc. SPIE *5849 (2005)* (2005); 104 - 111

 • J. Turło, K. Służewski, G. Osiński, A. Karbowski, K. Przegiętka, E. Dąbkowska,
  Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie o wodzie i powietrzu
  Naucz. Przedm. Przyr. *16/2005* (2005); 21 - 24