Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Władze Dziekańskie oraz Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, która odbędzie się dnia 25 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w sali kinowo-widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37A w Toruniu.

Plan uroczystości:

Hymn państwowy

Powitanie zebranych – prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Dziekan WFAiIS

Wykład: Wpuść światło w kanał – prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Prezentacja programu Absolwent UMK – mgr Anna Płaczek

Baza absolwentów WFAiIS – dr Agata Karska, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

Wręczenie dyplomu najlepszemu absolwentowi WFAiIS w roku 2016/2017

Przedstawienie laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką oraz wyróżniające się prace magisterskie i licencjackie wykonane na WFAiIS w roku 2016/2017

Wręczenie dyplomów absolwentom WFAiIS w roku 2016/2017

Występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gaudeamus igitur 

Wspólne zdjęcie 

 Lampka szampana w foyer