Pierwsza edycja międzynarodowego programu wakacyjnego dla studentów - TAPS 2017

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ogłasza nabór do pierwszej edycji międzynarodowego programu wakacyjnego dla studentów i doktorantów: "The Toruń Astrophysics / Physics Summer program" - TAPS: www.ca.umk.pl/taps2017.

Celem TAPS są staże wakacyjne polegające na realizacji projektu naukowego pod okiem eksperta z dziedziny, której dotyczy wybrany przez uczestnika problem badawczy z fizyki lub astronomii (lista projektów: http://www.ca.umk.pl/taps2017/topics.html).

Projekty będą realizowane na WFAiIS UMK w Toruniu przez okres od 3 do 8 tygodni w terminie od maja do września 2017 r. (dokładne terminy będą ustalane indywidualnie z opiekunami Projektów). Wybranym kandydatom organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 50 zł / dzień. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja i polegają na przesłaniu dotychczasowego życiorysu naukowego oraz listu motywacyjnego, w którym kandydat przedstawi swoje zainteresowania naukowe.