Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Rekrutacja do programu mentoringowego IT FOR SHE przedłużony termin

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprasza na pierwszy program mentoringu skierowany do dziewczyn zainteresowanych branżą IT.
Studentki mają do wyboru ponad 30 mentorów/mentorki z 7 znanych i cenionych firm technologicznych, z którymi mogą podjąć współpracę
polegającą na inspiracji i doradztwie opartych na bazie wiedzy, doświadczeń życiowych i zawodowych mentorki/mentora. Długoterminowym
celem mentoringu jest rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy
wobec życiowych wyzwań.

Aplikować można do 24 maja na program mentoringowy, na obóz do konca czerwca.

Więcej informacji:
plakat
www.itforshe.pl