Władze dziekańskie

Dziekan
Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

telefon: 56 611 24 60
email: wj@fizyka.umk.pl

 


Prodziekan ds. Studentów Prodziekan
ds. Organizacji Kształcenia
Pełnomocnik Dziekana
ds. innowacji i promocji  
Prodziekan ds. Kształcenia
i Badań Naukowych

Dr hab. Anna Bartkiewicz

telefon: 56 611 30 40
email: annan@astro.umk.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8
30-1030
czwartek: 1300-1500

Dr hab. Jacek Jurkowski

telefon: 56 611 32 32 
email: jacekj@fizyka.umk.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13
00-1500

Dr Anna Szkulmowska

telefon: 56 611 32 46
email: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl 

Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

telefon: 56 611 33 19
email: wind@fizyka.umk.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 11
00-1300

zakres obowiązków

zakres obowiązków

zakres obowiązków

zakres obowiązków