Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Stypendia w projekcie NCN dr. hab. Piotra Żuchowskiego

Dr hab. Piotr Żuchowski ogłasza konkurs o jedno stypendium dla doktoranta i jedno stypendium dla studenta w rozpoczynającym się grancie NCN Opus "Oddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii"

Szczegóły: