Kolokwium Czwartkowe - 3xNature

W dniu 27.04.2017 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK dr hab. Piotr Żuchowski (Instytut Fizyki UMK) wygłosi wykład pt.: "(Ultra)zimne zderzenia".

Streszczenie:

Tematem prezentacji będą zderzenia atomów i molekuł w ultraniskich temperaturach. Chłodzenie laserowe, spowalnianie molekuł przy pomocy pól elektrycznych i magnetycznych, kontrolowanie wiązek molekularnych pozwoliło na nowego rodzaju badania reakcji chemicznych i zderzeń molekularnych. Omówiony zostanie rozwój dyscypliny w ostatnich latach oraz pokazane przełomowe wyniki doświadczeń, w których zaobserwowano rezonanse w zderzeniach atomu helu z molekułą wodoru poniżej jednego kelwina.

 

Organizatorem wykładu jest Instytut Fizyki UMK w Toruniu.