Kolokwium Czwartkowe

W dniu 23.03.2017 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK odbędzie się dr hab. Mateusz Śmietana, prof. PW (Politechnika Warszawska) wygłosi wykład pt.: "Nanowarstwowe czujniki i bioczujniki światłowodowe".

Streszczenie:

Referat obejmuje zagadnienia związane z pokryciami o grubościach do 300 nm dla szerokiej gamy czujników opartych na włóknach światłowodowych. Omówione zostaną stosowane dotychczas metody uzyskiwania cienkich i jednorodnych warstw na podłożach o kształcie cylindrycznym wraz z funkcją czujnikową tych warstw. Zostaną zaprezentowane rozwiązania czujnikowe wykorzystane do pomiaru ciśnienia, temperatury oraz bezznacznikowego (ang. label-free) wykrywania molekuł pochodzenia biologicznego takich jak bakterie, wirusy, czy endotoksyny. Przedstawione zostanie wykorzystanie warstw w strukturach światłowodowych opartych na długookresowych siatkach światłowodowych (long-period grating), interferometrach światłowodowych (in-line intermodal interferometer), nanorezonatorach oraz układach pozwalających na uzyskanie efektu rezonansu modów tłumionych (lossy-mode resonance).

Organizatorem wykładu jest Instytut Fizyki UMK w Toruniu.