XXX Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego

W dniu 23.02.2017 r. o godz. 17:15 w sali 26 Instytutu Fizyki UMK,  prof. dr hab. Andrzej Królak (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) wygłosi wykład pt.: "Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat "

Streszczenie:

Wykrycie fal grawitacyjnych ze zlań układów podwójnych czarnych dziur jest jednym z największych odkryć tego stulecia. Jest to ogromne osiągnięcie fizyki doświadczalnej. Jednakże nie byłoby ono możliwe bez wspólnych wysiłków astrofizyków, fizyków teoretyków i matematyków.

W trakcie wykładu prof. dr hab. Andrzej Królak omówi krótko dwa przewidywania teorii względności Einsteina - fale grawitacyjne i czarne dziury. Następnie przedstawi dotychczasowe obserwacje sygnałów fal grawitacyjnych. W kolejnym kroku przedyskutuje znaczenie tych odkryć i ich konsekwencje. Zaraz potem prelegent omówi szereg aspektów tych obserwacji - detektory fal grawitacyjnych, modelowanie sygnału, źródła sygnału i analizę danych z detektorów, a na koniec przedstawi wkład polskich naukowców w to odkrycie.

Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego organizowany jest co roku w rocznicę urodzin założyciela Instytutu Fizyki profesora Aleksandra Jabłońskiego. Spis poprzednich wykładów można znaleźć tutaj.  

Organizatorem wykładu jest Instytut Fizyki UMK w Toruniu