Kolokwium Czwartkowe

W dniu 25.05.2017 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK Instytutu Fizyki UMK dr Izabela Kamińska (Technische Universitat Braunschweig, Instytut Fizyki UMK) wygłosi wykład pt.: "Technologia DNA origami i pojedyncze molekuły"

Streszczenie:

Technologię DNA origami po raz pierwszy zaprezentował w 2006 roku prof. Paul Rothemund. Pokazał on, że wykorzystując samoorganizację pojedynczych nici DNA można zbudować dwuwymiarowe nanostruktury o dowolnym kształcie. DNA origami otrzymujemy poprzez zwinięcie długiej nici DNA stanowiącej rusztowanie (ok. 7000-8000 nukleotydów) z ponad dwustoma krótkimi komplementarnymi nićmi DNA o długości od kilkunastu do ok. 50 nukleotydów. Ponadto, możemy funkcjonalizować nici DNA w taki sposób, aby w ściśle określonym umieścić odpowiednią molekułę lub inną nanostrukturę. Obecnie technologia ta pozwala na wytwarzanie struktur dwu- i trójwymiarowych. Biorąc pod uwagę precyzję z jaką konstruowane jest DNA origami oraz kontrolę nad jego funkcjonalizacją, jest to odpowiednia metoda do zastosowania przy porządkowaniu i organizacji przestrzennej nawet bardzo złożonych układów hybrydowych. DNA origami znajduje zastosowanie m.in. w badaniu właściwości optycznych pojedynczych (bio)molekuł, jako linijka spektroskopowa w nanoskali, próbnik w trójwymiarowej super rozdzielczej mikroskopii, jako filar do konstrukcji nanoanten optycznych, oraz w przygotowaniu podłoży o potencjalnym zastosowaniu w diagnostyce molekularnej i bioczujnikach.

Organizatorem wykładu jest Instytut Fizyki UMK w Toruniu.