Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Nagroda PTF za pracę magisterską Mateusza Borkowskiego

Praca magisterska mgr. inż. Mateusza Borkowskiego na temat  "Optyczna kontrola oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie”, wykonana pod opieką dr. hab. Romana Ciuryło, została w roku 2011 nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą II stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie.