Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Wybory Dziekana

Przypominamy, że do 15 kwietnia do godziny 15.00, każdy pracownik Wydziału posiadający stopień co najmniej doktora oraz każdy nowo-wybrany członek Rady Wydziału ma prawo wskazania swojego kandydata na Dziekana Wydziału. Zgłoszenia wrzucamy do urn w Dziekanacie i w Sekretariacie CA.