Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Team-Tech FNP

Dr hab. Maciej Szkulmowski w konsorcjum z wydziałową spółką spin-out AM2M (dr Anna Szkulmowska) zdobył finansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na projekt badawczo-rozwojowy pn. FreezeEye.

Stypendia MNiSW dla studentów i doktoranta

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016/2017 otrzymało troje studentów WFAiIS: lic. Marta Dziełak (z astronomii II stopnia), lic. Igor Kantorski i lic.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszego pracownika

Nasz pracownik, dr Piotr Wcisło, otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyplomy ukończenia studiów zostały wręczone

Uroczystość wręczenia Dyplomów Absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, odbyła się 3 grudnia 2016 r.
Wszystkim absolwentom jeszcze raz gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 

Kolejne granty NCN dla naszego Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 i POLONEZ 2. Wśród laureatów są również pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (OPUS, grant dla konsorcjum, którego uczestnikiem jest Instytut Fizyki UMK), dr hab.