Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Sukces naszych studentów

Sukcesem zakończył się udział studentów WFAiIS w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków, która odbyła się w Zabrzu w dniach 4-6 czerwca 2016 r. Student fizyki technicznej 2. stopnia Wiktor Łachmański, przygotowujący pracę magisterską pod opieką dra hab. Winicjusza Drozdowskiego, otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację za referat pt.

Dotacja celowa dla naszego Wydziału

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację celową w wysokości 705.000,00 zł w zakresie dużej infrastruktury badawaczej na realizację projektu pn. "System czasowo-rozdzielczej detekcji pojedynczych fotonów w zakresie 500-2300 nm". Realizacją inwestycji zajmie się główny wnioskodawca dr Piotr Kolenderski. Gratulujemy!

Pierwsze granty POLONEZ na naszym Wydziale

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na naszym Wydziale (w Instytucie Fizyki) będą realizowane dwa takie granty: dr Karolina Słowik otrzymała prawie 650 tys. zł, a dr Seweryn Adam Morawiec prawie 900 tys. zł.

Europejska akredytacja EUR-ACE Label dla automatyki i robotyki

Wydział otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku automatyka i robotyka na lata 2015 - 2018.

Kolejne granty NCN dla pracowników i doktorantów naszego Wydziału

Wśród dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki projektów znalazły się projekty naszych pracowników i doktorantów. W ramach konkursu OPUS prof. dr hab. Dariusz Chruściński otrzymał ponad 270 tys. zł, prof. dr hab. Michał Hanasz prawie 600 tys. zł,  prof. dr hab. Andrzej Niedzielski prawie 500 tys. zł  a dr hab. Piotr Żuchowski ponad 380 tys.