Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 29 listopada 2017 r. o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Smolarek.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Tamborskiego

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 22 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Szymona Tamborskiego.

Konkurs dla studentów "Stypendia TZMO-Automatyka"

Konkurs adresowany jest do studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Dr Piotr Wcisło laureatem nagrody naukowej Wydziału III PAN

Nagroda Wydziału III PAN w dziedzinie astronomii i fizyki została przyznana zespołowi z WFAiIS za badania ciemnej materii przy użyciu optycznych zegarów atomowych i opublikowanych w Nature Astronomy. Zespół kierowany był przez dr Piotra Wcisło, a w jego skład wchodzili również: dr Piotr Morzyński, dr Marcin Bober, dr Agata Cygan, prof. Daniel Lisak, prof. Roman Ciuryło i prof. Michał Zawada. Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie grupowe pracowników Wydziału

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom Wydziału za wspólną fotografię w atrium Centrum Optyki Kwantowej! Planujemy jego publikację w numerze styczniowym Głosu Uczelni.