Ogólnouczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych UMK


Ogólnouczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych UMK "Wyzwania studenckiego ruchu naukowego" odbędzie się 23 kwietnia 2010 roku w Toruniu.
Celem konferencji jest prezentacja dorobku i historii toruńskich kół, integracja studenckiego ruchu naukowego, stworzenie platformy do współpracy dla projektów interdyscyplinarnych oraz dyskusja nad formalnymi aspektami działalności studenckiej ze szczególnym uwzględnieniem przeszkód w rozwijaniu i promowaniu zaangażowania w pracę kół naukowych.
Więcej na stronie organizatorów Zakładu Socjologii Nauki przy Instytucie Socjologii UMK.


© Koło Naukowe Studentów Fizyki UMK, Toruń 2008
Stronę przygotował i zawiaduje Marcin Piotrowski, kontakt: knsf.umk@gmail.com