Wielki Zderzacz Hadronów znowu działa

Wielki zderzacz Hadronów jest przedmiotem zainteresowania naszego koła od pierwszych prób jego uruchomienia. Przypomnijmy, że miało to miejsce 10 sierpnia 2008 roku. Niestety po 9 dniach pracy miała miejsce poważna awaria nadprzewodzących magnesów, w wyniku której musielismy czekać do listopada 2009 na ponowne uruchomienia eksperymentów w Genewie.
Na tej stronie będziemy śledzić badania w CERNie i informować o ich postępie. Zamieszczamy też podstawowe informacje o LHC, czerapne u źródła z oficjalnych stron CERNu, gdzie odsyłamy po dokładniejesze informacje dostepne w języku angielskim i francuskim:
CERN European Organization for Nuclear Research
LHC – The Large Hadron Collider

Aktualności o LHC


Pierwsze rekordy LHC

kolizje LHC

Przed wyłączeniem LHC 16 grudnia 2009 prace były skoncentrowane nad poprawą stabilności pracy, przy jednoczesnym zwiększaniu ilości paczek protonów w wiązkach oraz ich energii.
8 grudnia po raz pierwszy udało się osiągnąć energię 1,18 TeV na wiązkę zawierającą 2 paczki protonów (jedna paczka zawiera 1,15×1011 cząstek). W detektorze ATLAS miało miejsce pierwsze zderzenie o rekordowej energii 2,36 TeV. Zdjęcie obok przedstawia jedno z pierwszych zderzeń w detektorze CMS wykonane 16 grudnia 2009 (energia w centrum masy 2,36 TeV).
Po ponownym uruchomieniu w 2010 roku operatorzy w CERN pod Genewą będą kontynuować pracę nad stopniowym zwiększaniem natężenia i energii wiązek protonów aż do osiągnięcia planowanej wartości 3,5 TeV na wiązkę.


Awaria naprawiona!

W ośrodku CERN pod Genewą dobiega końca naprawa LHC – Wielkiego Zderzacza Hadronów. 23 listopada 2009 po raz pierwszy po awarii udało się wprowadzić do tunelu dwie wiązki protonów. Po południu przeprowadzono pierwsze próby skrzyżowania wiązek w detektorach. Pierwsze kolizje miały miejsce w detektorach ATLAS i CMS, nastepnie udało się przetestować ALICE i LHCb.


LHC – Jak i po co działa

tunel LHC

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC ang. Large Hadron Collider) jest kołowym aceleratorem cząstek. Został zbudowany w tunelu długości 27 km, wydrążonym na głębokości od 50 do 175 metrów pod granicą szwajcarsko-francuska na przedmieściach Genewy.
LHC został zbudowany w celu przyspieszania protonów i ciężkich jonów. Wiązki protonów, które będą zderzane maja osiągać energie rzędu 7 TeV.

Możliwość komentowania jest wyłączona.