International Conference of Physics Students Międzynarodowa Konferencja Studentów Fizyki

ICPS jest coroczną konferencją studentów fizyki z całego świata organizowaną przez International Association of Physics Students (IAPS), której komórkę o nazwie Torun Local Committee tworzymy wraz z Kołem Naukowym Studentów Astronomii UMK.

Każdego roku w konferencji bierze udział około 400 studentów fizyki i pokrewnych dziedzin z całego świata. Oś konferencji stanowią referaty i plakaty studentów związane z działalnością naukową i zainteresowaniami. Spotkanie umożliwia nawiązanie kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami studenckimi, wymianę doświadczeń, owocuje w wiele kontaktów koleżeńskich, które ułatwiają pracę naukową.

W tym roku XXV ICPS odbędzie się w Grazu w Austrii w dniach 17-23 sierpnia. Wspólnie z KNSA UMK zamierzamy wydelegować kilka osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Liczba osób będzie zależeć od środków jakie uda nam się zgromadzić. Liczymy na wsparcie Rektora, Dziekana WFAiIS oraz władz Instytutu Fizyki UMK, będziemy się też starali pozyskać środki od firm prywatnych.
Zachęcamy do przygotowania referatów i posterów. Pojadą tylko osoby z najlepszymi prezentacjami, dlatego warto juz teraz zacząć się przygotowywać! Rejestracja uczestników ma być dostępna od 1 lutego 2010.

Podstawowe warunki wyjazdu:
- aktywność w KNSF
- przygotowanie referatu lub postera
- dobra znajomość języka angielskiego
- do końca stycznia trzeba dostarczyć streszczenie
- wybrane prezentacje trzeba przedstawić na spotkaniu Koła Naukowego przed zakończeniem roku akademickiego

Przewidziany czas na prezentację to 20-25 min plus 5-10 minut na dyskusję i uwagi.

Więcej informacji na stronie: ICPS 2010 Graz Austria


W roku 2009 uczestniczylismy w ICPSie w Chorwacji w Splicie. W naszej galerii zamieścilismy krótką relację i kilka zdjęć z wyjazdu.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Instytutowi Fizyki, Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Rektorowi UMK, dzieki któremu mogliśmy uczestniczyć w konferencji.


W roku 2008 uczestniczylismy w ICPSie w Krakowie, organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Fizyków „Bozon” z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Instytutowi Fizyki, Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Rektorowi UMK, dzieki któremu mogliśmy uczestniczyć w konferencji.


Możliwość komentowania jest wyłączona.