Wykłady i referaty

Wykłady gości

 • mgr inż. Paweł Ossowski – „Projektowanie układów optycznych – podstawy”
 • mgr inż. Rafał Jakubowski – „Biofizyka obliczeniowa – metody i aplikacje w badaniach białek o znaczeniu medycznym”
 • dr Piotr Żuchowski – „Chemicy kwantowi – psy wojny nauk przyrodniczych”
 • prof. dr hab. Leszek Meissner – „Zaawansowane metody opisu układów wieloelektronowych”
 • prof. dr hab. Jarosław Zaremba – „Czy można zmieniać prędkość światła?”
 • prof. dr hab. Adam Makowski – „Historia pewnego symbolu”
 • dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK – „Między indywidualizmem a masowością”
 • dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK – „Biofotonika i obrazowanie”
 • Aleksandra Kuchta – „Jak fizyk widzi barwy, czyli mechanizm postrzegania wzrokowego”
 • prof. dr hab. Adam Makowski – „Od Lorenza do Sprotta – krótka historia układów dynamicznych”
 • prof. dr hab. Grzegorz Karwasz – „Kwarki i sKwarki”
 • mgr Grzegorz Nowak – „Poszukiwanie planet wokół czerwonych olbrzymów”

Nasze referaty

 • Piotr Skrzyniarz – „Quantum chemistry in computional biophysics”
 • Miriam Kosik – „Pomysłowi przodkowie, czyli zaskakujące odkrycia archeologów z dziedziny techniki i nauki”
 • Mateusz Jaszak – „Efekt Starka ekscytonów w kropkach kwantowych CdTe”
 • Marta Pałucka – „Pryncypia pod choinkę”
 • Dominik Charczun – „Spójrz mi w oczy, czyli historia i zasada działania OCT”
 • Marta Pałucka – „Z południa na północ, czyli o ziemskim polu magnetycznym”
 • Michał Świderski – „Ekscytony w kropkach kwantowych”
 • mgr Agnieszka Górska – „Biocząsteczki pod mikroskopem, czyli jakich metod mikroskopowych używają biofizycy”
 • Piotr Skrzyniarz – „Modelling of azo dyes absorption maxima with Time-Dependent Density Functional Theory”
 • Dominik Charczun – „Interferencja w praktyce: interferometr Michelsona”
 • Grzegorz Kowzan – „Wykrywanie splątania”
 • Piotr Skrzyniarz – „Zastosowanie Teorii Funkcjonału Gęstości do przewidywania barwności diazowych związków organicznych”
 • Grzegorz Kowzan – „Klastry obliczeniowe na przykładzie huncwota”
 • Michał Świderski – „Grawitacja i fale grawitacyjne”
 • Piotr Strzelewicz – „Szkła chalkogenkowe”
 • Tomasz Kazimierczak, Rafał Tadajewski – „Fizyka gitary”
 • Maciej Jasiński – „Sonoluminescecja – gwiazda złapana w szklankę”
 • Stanko Zecević – „Mikroskopia sił atomowych”
 • Marcin Piotrowski – „Arktyczne powietrze w laboratorium”
 • Maciej Jasiński – „Jak odbić się od DNA?”
 • Rafał Tadajewski – „Dlaczego niebo jest niebieskie, czyli o tym jak nie zdałem
  egzaminu”
 • Tomasz Kazimierczak – „Kształt wszechświata”
 • Marcin Piotrowski – „Spowalniacz Zeemana dla atomów 87Rb”
 • Maciej Jasiński – „FRET – linijka biomolekularna”

Możliwość komentowania jest wyłączona.