Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dla studentów

Konkurs na stanowisko doktoranta i magistranta stypendysty w projekcie SONATA BIS

Oferta ramach projektu Sonata Bis, kierowanego przez dr hab. Monikę Stanke, przewiduje stypendium dla jednego doktoranta w wysokości 3 000 zł/miesiąc i jednego studenta licencjata w wysokości 1 000 zł/miesiąc

Projekt KLUCZ – rekrutacja

Od 5 do 20 października trwa trzecia rekrutacja do projektu KLUCZ (www.klucz.umk.pl), którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych UMK dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy.

POMOC MATERIALNA

Informujemy, że wszystkie informacje na temat przyznawania pomocy materialnej dostępne są w zakładce Stypendia

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Informujemy, że 5 października 2017 r. o godz. 12:00 zostanie w systemie USOSWeb uruchomiony generator wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów. Generator zostanie zamknięty 14 października o godz. 14:00.

Studenci I roku

Informuję, że odbiór legitymacji i podpisywanie ślubowań będą możliwe w poniedziałek 2.10.2017 r., po uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/18 na WFAiIS oraz w dniach: 3-4.10.2017 r. w godz 8-15, dziekanat pok. 352.