Dla studentów

Stypendium dla studenta w grancie OPUS NCN Piotra Żuchowskiego

Dr hab. Piotr Żuchowski ogłasza konkurs na stypendium dla studenta (tylko 2 stopnia) w grancie NCN OPUS10 pod tytułem: ,,Oddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii"

Interstudent 2018 - konkurs fundacji edukacyjnej Perspektywy

Do 8 grudnia można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" chce nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland".

II edycja Pasjopolis Master

Wsparcie w wysokości 5 tys. zł na realizację autorskich projektów i pasji mają szansę zdobyć studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach drugiej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”. Fundatorem grantów jest firma Apator SA.

Kobiety w IT - konferencja

Firma Nokia we współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję „Kobiety w IT”, Bydgoszcz 2017 i zaprasza na nią studentki naszego Wydziału. Termin konferencji: 17 listopada 2017 w hotelu City od godziny 9:30.

Rekrutacja MOST

Do 30 listopada trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, na wyjazdy na studia do innych polskich uczelni.