Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3349
Nr pokoju:Lab.1 KL FAMO
Email:slawko@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:były doktorant, asystent naukowy
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~slawko
ResearcherID: P-3800-2016
Google Scholar:YmQd0e4AAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: