Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbędzie się w Akademickim Centrum Kultury "Od Nowa" dnia 2 października 2017 roku, o godzinie 16:15.