Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kB
Wyposażenie laboratoriów


 1. UMK 008 - Kompaktowy zestaw laserowy

 2. UMK 010 - Skanowalny interferometr Fabry-Perot

 3. UMK 011 - Interferometr

 4. UMK 013 - Komputer przemysłowy z kartami sterującymi i oprogramowaniem

 5. UMK 012 - Wytwornica wody lodowej

 6. UMK 028 - Kriostat z chlodziarka i magnesem

 7. UMK 029 - Kriostat zalewowy

 8. UMK 030 - Pompy próżniowe

 9. UMK 031 - Zawory próżniowe - przewody próżniowe, mierniki próżni, oprzyrządowanie do pomp

 10. UMK 032 - Lasery diodowe z petla

 11. UMK 033 - Modulatory

 12. UMK 034 - Laser MBR z diagnostyka

 13. UMK 035 - Miernik mocy

 14. UMK 036 - Kamera obrazująca

 15. UMK 037 - elektroniczny analizator widma

 16. UMK 038 - Wzmacniacze szerokopasmowe

 17. UMK 039 - Karty laboratoryjne z przetwornikami A/D

 18. UMK 069 - Wavemeter

 19. UMK 099 - Stoły optyczne

 20. UMK 098 - Laser pikosekundowy

 21. UMK100 - Monochromator - część

 22. UMK100 - Monochromator - część 2

 23. UMK101 - Fotodioda do karty pomiarowej

 24. UMK101 - Karta pomiarowa do skorelowanego zliczania fotonów

 25. UMK 102 - Zestaw z komp

 26. UMK 104 - Przestrajalny laser do badań spektroskopowych

 27. UMK 118 - Laser femtosekundowy

 28. UMK 119 - Supercontinuum

 29. UMK 120 - Obiektyw

 30. UMK 121 - Stoły optyczne

 31. UMK 122 - Szybka kamera

 32. UMK 127 - Laser pompujący DPSS

 33. UMK 128 - Laser femtosekundowy

 34. UMK 129 - Lasery przestrajalne na częstości telekomunikacyjne

 35. UMK 130 - Miernik kształtu wiązki

 36. UMK 131 - Detektory telekom 2 szt

 37. UMK 132 - Detektory 2 szt

 38. UMK 132 - Detektory 8 szt

 39. UMK 133 - Oscyloskopy szerokopasmowe 2 szt

 40. UMK 134 - Oscyloskopy uniwersalne 6 szt

 41. UMK 135 - Generator opóźnień 2 szt

 42. UMK 143 - Oscyloskop 1 szt

 43. UMK 144 - Zestaw detektorów wraz z zasilaczami i oprzyrządowaniem

 44. UMK 147 - System kontroli wnęk optycznych (piezo-elementy wraz ze sterownikami)

 45. UMK 148 - Zestaw komputerów oraz kart pomiarowych i sterujących wraz z wyposażeniem

 46. UMK 150 - Układ do pomiarów dwuwiązkowych

 47. UMK 151 - Generator typu Digital Delay/Pulse Generator

 48. UMK 151 - Zestaw wnęk rezonansowych - część 2

 49. UMK 151 - Zestaw wnek rezonansowych - czesc3

 50. UMK 152 - Laser półprzewodnikowy z wyposażeniem

 51. UMK 164 - Laser ECDL z wyposażeniem

 52. UMK 165 - Stoły optyczne z wyposażeniem

 53. UMK 166 - Zestaw do diagnostyki wiazek laserowych

 54. UMK 167 - Zestaw komputerów oraz kart pomiarowych i sterujących wraz z wyposażeniem

 55. UMK 168 - Urządzenia elektroniczne (wzmacniacze, lockin amplifiery, generatory)

 56. UMK 168 - Urządzenia elektroniczne (wzmacniacze, lockin amplifiery, generatory) II

 57. UMK 168 - Urządzenia elektroniczne (wzmacniacze, lockin amplifiery, generatory) III

 58. UMK 168 - Urządzenia elektroniczne (wzmacniacze, lockin amplifiery, generatory) IV

 59. UMK 169 - Aparatura próżniowa, liniowy miernik ciśnienia

 60. UMK 170 - Elementy optyczne, łącza światłowodowe

 61. UMK 210 - Wzmacniacz światła 3 szt

 62. UMK 211 - Laser impulsowy na częstości telekomunikacyjne

 63. UMK 212 - Reflektometr 1 szt

 64. UMK 213 - PMD 1 szt

 65. UMK 214 - Miernik frontu falowego

 66. UMK 215 - Zestaw elementów optomechanicznych

 67. UMK 216 - Zestaw elementów optycznych

 68. UMK 226 - Układ do pomiaru kinetyki stanów wzbudzonych

 69. UMK 227 - Dwufazowy detektor fazoczuły

 70. UMK 227 - Stan do badania subst. śladowych - licznik

 71. UMK 235 - Układ do pomiarów czasów życia pozytonów w defektach strukturalnych

 72. UMK 241 - Biblioteka cyfrowa wraz z wyposażeniem

 73. UMK 238 - Zestaw laserowy (wąskopasmowy laser tytan-szafir z zestawem podwajaczy częstości)

 74. UMK A - Oprzyrzadowanie optomechaniczne

 75. UMK B - Urządzenia elektrooptyczne

 76. UMK C - Aparatura próżniowa (liniowy miernik ciśnienia z wyposażeniem)

 77. UMK D - Urządzenia elektroniczne toru dektekcyjnego część 1 - miernik mocy lasera

 78. UMK D - Urządzenia elektroniczne toru dektekcyjnego część 2 - analizator wiązki

 79. UMK D - Urządzenia elektroniczne toru dektekcyjnego część 3 - regulatory mierniki

 80. UMK D - Urządzenia elektroniczne toru dektekcyjnego część 4 - kamera

 81. UMK D - Urządzenia elektroniczne toru dektekcyjnego część 5 - detektory swiatła

 82. UMK E - Laser stabilizowany z wyposażeniem

 83. UMK F - Komora laminarna

 84. UMK L - Zestaw elementow optomechanicznych

 85. UMK M - Zestaw do detekcji optogalwanicznej