Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kB


Pracownia spektroskopii szerokopasmowej

Zakupiona w ramach Projektu aparatura będzie służyła do budowy spektrometru szerokopasmowego.
Spektrometr taki pracujący równocześnie na wielu długościach fali umożliwia precyzyjne badania koncentracji różnych substancji w fazie gazowej.

Spektrometry takie charakteryzujące się bardzo dużą czułością i selektywnością mogą być z powodzeniem wykorzystywane w badaniach środowiska.
Urządzenia tego typu można wykorzystywać do określenia stopnia zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej , a także do dokładnego monitoringu zmian ilości tych zanieczyszczeń w czasie.
Spektrometry te można wykorzystywać jako urządzenia kontrolne w procesach technologicznych i produkcyjnych. Zdolność tych spektrometrów do wykrywania śladowych ilości gazów może być również wykorzystana w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej. Okazuje się, że zmiana koncentracji danej substancji, w wydychanym przez pacjenta powietrzu, w stosunku do wartości należnej może być związana z konkretną chorobą.


Pracownicy, doktoranci i studenci zaangażowani w realizację projektu:

Dr hab. Roman Ciuryło – kierownik Pracowni
Dr hab. Ryszard S. Trawiński, prof. UMK
Dr Daniel Lisak
Dr Piotr Masłowski
Mgr Szymon Wójtewicz – doktorant
Sławomir Bilicki – student (praca inżynierska)