Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kBPracownia Spektroskopii CRDS

Zakupiona w ramach Projektu aparatura będzie służyła do budowy spektrometru wykorzystującego metodę CRDS – Cavity Ring-Down Spectroscopy, z aktywną stabilizacją częstotliwości metodą Pounda-Drevera-Halla, pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni – 1.6 μm.


Zbudowany w Instytucie Fizyki UMK spektrometr PDH-FS-CRDS (Pound-Drever-Hall Frequency Stabilized Cavity Ring-Down Spectrometer) pracujący w zakresie widzialnym ( 690 nm) jest pierwszym tej klasy i tego typu spektrometrem na świecie. Zastosowanie urządzeń tego typu stwarza nowe możliwości badawcze w precyzyjnej metrologii gazów. Z pomocą tego spektrometru będziemy uzyskiwać dane dotychczas nieosiągalne dla jakichkolwiek grup badawczych, co powinno wpłynąć na znaczny wzrost konkurencyjności w dziedzinie prowadzenia wysokiej klasy prac doświadczalnych. Dane jakie będzie można uzyskać przy pomocy spektrometru PDH-FS-CRDS przyczynią się ponadto do opracowania standardów obowiązujących przy tworzeniu nowej generacji spektroskopowych baz danych służących do badań atmosfery.

Zbudowany spektrometr, pracujący w zakresie 1.6 μm, będzie w pierwszej kolejności wykorzystany w precyzyjnych badaniach natężenia i kształtu linii widmowych tlenku węgla, zaburzonych przez gazy szlachetne i molekularne. Pomiary te są istotne dla badań składu i procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej, jak również w zastosowaniach medycznych do wczesnego bezinwazyjnego wykrywania określonych jednostek chorobowych na podstawie analizy składu chemicznego powietrza wydychanego przez pacjenta.Pracownicy, doktoranci i studenci zaangażowani w realizację projekt:

Dr hab. Ryszard S. Trawiński, prof. UMK – kierownik Pracowni
Dr hab. Roman Ciuryło
Dr Daniel Lisak
Mgr Agata Cygan – doktorantka
Mgr Katarzyna Bielska – doktorantka