Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kB

Pracownia Badań Spektroskopowych
Dr. Jolanta Domysławska


# Jola Domysławska, PhD
# Bartłomiej Nagórny, MSc
# Piotr LewandowskiKontrolery układów służących do podgrzewania kryształów podwajających częstość wiązki laserowej oraz kontroli stabilizacji wnęk laserowych.

Komputer kontrolujący przebieg eksperymentów związanych ze spowalnianiem i pułapkowaniem atomów rubidu i rtęci. Planowane są eksperymenty fotoasocjacyjne z molekułami rubidowo-rtęciowymi.

Układ laserowy z diodowym laserem fundamentalnym (1016 nm) oraz dwoma stopniami podwajania częstości wiązki laserowej. Częstość wyjściowa wiązki wynosi 254 nm. Jest to częstość umożliwiająca chłodzenie i pułapkowanie atomów rtęci.


W ramach pracowni budowany jest obecnie nowy system eksperymentalny podwójnej pułapki Magneto-Optycznej (ang. MOT) umożliwiający równoczesne chłodzenie i pułapkowanie różnych izotopów neutralnych atomów rubidu i rtęci. Otworzy to drogę do produkcji i badań ultra zimnych molekuł, zarówno hetero-, jak i homo-atomowych. System składa się ze spowalniacza Zeemanowskiego dla atomów rubidu i dwuwymiarowego MOTa dla atomów rtęci, będących wysoce wydajnymi źródłami wstępnie schłodzonych atomów, dostarczając je do wspólnej komory ultra-wysokiej próżni. Ze znajdującej się tam podwójnej pułapki MOT atomy mogą być następnie ładowane do optycznej pułapki dipolowej bądź do pułapki magnetycznej.

realizowanie/planowane badania:

Ultrazimne molekuły

Układ podwójnego MOTa pozwoli na kontrolowaną produkcję ultra-zimnych molekuł za pomocą fotoasocjacji. Planujemy użyć dwufotonowego przejścia 5S-7S w atomach rubidu na częstości 760 nm. Pozwoli to zarówno na wytworzenie homo atomowych molekuł rubid - rubid, jak i na hetero-atomowych rubid-rtęć. Dodatkowo fotoasocjacja może być użyta do sterowania oddziaływaniami między atomowymi przez tzw. optyczne rezonanse Feshbacha.