Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kB
Zespół Naukowy NLTK-UMK

Włodzimierz Jaskólski - Koordynator ds. Naukowo Technicznych
Stanisław Chwirot - Członek Rady NLTK
Konrad Banaszek
Roman Ciuryło
Jolanta Domysławska
Grzegorz Karwasz
Czesław Koepke
Andrzej Kowalczyk
Sebastian Maćkowski
Wiesław Nowak
Ryszard Trawiński
Andrzej Wojtowicz
Michal Zawada


Zespół ds. realizacji projektu

Anna Szkulmowska - specjalista ds. promocji
Roman Ciuryło - specjalista ds. aparatury naukowej, przygotowywania specyfikacji aparatury oraz zamówień i zleceń
Daniel Lisak - specjalista ds. aparatury naukowej, przygotowywania specyfikacji aparatury oraz zamówień i zleceń
Monika Borecka - współpraca z Działem Aparatury UMK w ramach procedur przetargowych oraz prowadzenie terminarza zadań i prac projektowych
Kamilla Nielek-Zawadzka - przygotowywanie umów, wniosków o refundacje i sprawozdań oraz za archiwizowanie kopii dokumentacji
Anna Malinowska - inwentaryzacja aparatury i urządzeń zakupionych w ramach projektu,
Tomasz Korzeniewski - przygotowanie materiałów do stron www

W realizację projektu dodatkowo włączone są działy administracji UMK:

- Dział Aparatury Naukowej
- Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi (mgr. Elżbieta Mikielska)
- Kwestura