Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kB


Pracownia Inżynierii Luminescencji
Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, prof. Dr hab. Czesław Koepke

W skład Pracowni wchodzą dwa układy:
1. Układ do pomiarów dwuwiązkowych rtg/VUV
2. Układ do pomiarów kinetyki stanów wzbudzonych

W skład układu do pomiarów dwuwiązkowych rtg/VUV wchodzi generator promieniowania rtg, lampy deuterowe, monochromator próżniowy VM 504, monochromatory SPM 150 i SPM 500 oraz pompa turbomolekularna Varian. W skład układu do pomiarów kinetyki stanów wzbudzonych wchodzi laser azotowy, barwnikowy i podwajacz częstości.
Oba układy wykorzystują tą samą komorę próbek, opartą na chłodziarce helowej z obiegiem zamkniętym oraz układ do detekcji i rejestracji luminescencji.
Aparatura jest wykorzystywana do badania materiałów luminezujących do zastosowań w fizyce wysokich energii i w obrazowaniu medycznym (scyntylatory) oraz do laserów na ciele stałym w obszarze VIS, UV i VUV. Celem podstawowym jest rozpoznanie mechanizmu generacji światła, w tym wzbudzenia, relaksacji włącznie ze stratami w stanach wzbudzonych, w materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkich.

Pracownicy, doktoranci i studenci zaangażowani w realizację projektu:

dr Winicjusz Drozdowski
dr Dariusz Wiśniewski
dr Krzysztof Wiśniewski
mgr Kamil Brylew
mgr Anna Czerniak
mgr Piotr Palczewski
mgr Marek Różański
mgr Patrycjusz Stremplewski
mgr Marcin Witkowski