Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kB

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur
Dr hab. Sebastian Maćkowski

W skład laboratorium wchodzą trzy lasery pikosekundowe wraz z karta do zliczania pojedynczych fotonów i detektorem pozwalającym na pomiar czasów zaniku dłuższych niż 100 ps. Detekcja widm fluorescencji prowadzona jest przy pomocy monochromatora wyposażonego w detektor CCD.

Nanostruktury hybrydowe wytwarzane są w laboratorium wyposażonym w komorę laminarna zapewniającą odpowiednia czystość w trakcie prowadzenia syntezy chemicznej

Zakupiona aparatura jest wykorzystywana do badania własności optycznych nanostruktur hybrydowych, głownie złożonych z naturalnych kompleksów fotosyntetycznych i nanocząstek metalicznych. Celem naukowym jest zrozumienie oddziaływań plazmonowych w układach wielopigmentowych oraz opracowanie struktur o zwiększonej absorpcji światła słonecznego

Pracownicy, doktoranci i studenci zaangażowani w realizację projektu:

dr Dawid Piątkowski
dr Radek Litvin
mgr Łukasz Bujak
mgr Bartosz Krajnik
mgr Maria Olejnik
mgr inż. Nikodem Czechowski
Kamil Ciszak
Mikołaj Kajetan Schmidt
Dorota Buczyńska


Zestaw pomiarowy do spektroskopii rozdzielonej w czasie.