Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Pracownie i wyposażenie

Zespół NLTK

Założenia naukowe

Wyposażenie laboratoriów

Pliki

Promocja

Konferencje
n.jpg, 21 kB
UE.jpg, 17 kB
Pracownie i planowane wyposażenie
Instytut Fizyki

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur
Dr hab. Sebastian Maćkowski

Zestaw pomiarowy do spektroskopii rozdzielonej w czasiePracownia Inżynierii Luminescencji
Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, prof. Dr hab. Czesław Koepke

1. Układ do pomiarów dwuwiązkowych rtg/VUV
2. Układ do pomiarów kinetyki stanów wzbudzonychPracownia Spektroskopii Szerokopasmowej
Dr hab. Roman Ciuryło

Zestaw laboratoryjny do szeroko pasmowej spektroskopii wysokiej zdolności rozdzielczejPracownia pozytonowej spektroskopii atomowej i defektoskopii pozytonowej
Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz

1. Układ do pomiarów czasów życia pozytonów w defektach strukturalnych
2. Zestaw laserowy (wąskopasmowy laser tytan-szafir z zestawem podwajaczy częstości) do optycznej kontroli procesów rozpraszaniaPracownia Tomografii Optycznej OCT
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Zestaw do wysokorozdzielczej, ultraszybkiej tomografii optycznej OCT
Zrobotyzowana Biblioteka Cyfrowa
Prof. dr hab. Wiesław NowakKL FAMO

Pracownia Spektroskopii CRDS
Prof. dr hab. Ryszard Trawiński

Szereg układów pomiarowych do „spektroskopii strat we wnęce”Pracownia Inżynierii Kwantowej
Prof. dr hab. Konrad Banaszek

Lasery femtosekundowe, oscylatory, mierniki kształtu wiązki, generatory opóźnień, kriostat, mierni frontu fali, elementy optycznePracownia Badań Spektroskopowych
Dr. Jolanta Domysławska

Przestrajalny laser do badań spektroskopowych
Pracownia kondensatu Bosego-Einsteina
Dr. Michał Zawada

Układ pomiarowy do badania kondensatu BEC